Stila mēbeļu modelētājs projektē, izstrādā skices, modelē, veic materiālu aprēķinus, sagatavo, apstrādā materiālus, kā arī izgatavo tehnoloģiskām un mākslinieciskām prasībām atbilstošus izstrādājumus.

Stila mēbeļu modelētājs darbā:

  • projektē un vizualizē izstrādājuma ideju (rada skici, izvēlas piemērotāko materiālu un krāsu salikumu, veic materiālu aprēķinus);
  • konstruē un modelē izstrādājumu (veido izstrādājuma maketu, paraugu);
  • izgatavo plānoto izstrādājumu (izvēlas tehnoloģiskos paņēmienus, piemērotākos instrumentus un ierīces, sastāda darba izpildes laika plānojumu)
  • pārzina mēbeļu skicēšanas, zīmēšanas un rasēšanas tehnikas;
  • pārzina koksnes materiālu īpašības un pielietojumu, prot novērtēt materiālu kvalitāti;
  • pārzina galdniecības paņēmienus un darbā izmanto mēbeļu izgatavošanas instrumentus, iekārtas un aprīkojumu;
  • veic kokgriešanas, tapsēšanas un apdares darbus;
  • pārzina vēsturiskos stilus, to attīstību, iezīmes un formas;
  • pārzina vēsturiskos un mūsdienu apdares veidus, materiālus un tehnikas;
  • patstāvīgi spēj īstenot ieceres, izgatavot mākslinieciskām un funkcionālajām prasībām atbilstošus izstrādājumus.

Darba aprīkojums

Stila mēbeļu modelētājs darbā izmanto papīru, zīmuli, pildspalvu, specializētās datorprogrammas mēbeļu skiču veidošanai, kā arī mēbeļu izgatavošanas instrumentus, iekārtas un aprīkojumu.

Darba apstākļi

Stila mēbeļu modelētāja darbs norit gan telpās pie datora, veidojot mēbeļu skices, gan darbnīcā, izgatavojot mēbeles. Darbā tiek izmantotas kokapstrādes darbmašīnas, tāpēc jālieto personīgie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, austiņas u.c.) un jāievēro darba drošība.

Darba iespējas

Stila mēbeļu modelētājs var veikt individuālu uzņēmējdarbību vai strādāt mēbeļu izgatavošanas darbnīcās un uzņēmumos. Stila mēbeļu modelētājs mācību laikā apgūst visus mēbeļu izgatavošanas etapus - no skices līdz mēbeles izgatavošanai. Taču turpmākajā karjerā katrs var strādāt darbu, kas vislabāk padodas – mēbeļu dizains, rasēšana, tapsēšana, kokgriešana, apdare vai cita nodarbe (etaps) mēbeļu izgatavošanas procesā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

radošums; pašdisciplīna un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus; spēja noteikt prioritātes un secīgi tās realizēt; jāpārzina materiālu īpašības un pielietojums.

Publicēts 2021. gada 21. jūnijā