Neatliekamās medicīnas ārsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā var strādāt gan intensīvās terapijas brigādē vai ārsta speciālista brigādē kā brigādes vadītājs, gan dispečercentrā par dežūrārstu.

Neatliekamās medicīnas ārsts brigādē:

Tiek nosūtīts uz vissarežģītākajiem izsaukumiem. Organizē un vada brigādes darbu izsaukumā, tajā skaitā:

  • izmeklē pacientu, nosaka diagnozi un izvērtē pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi;
  • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientam vai cietušajam, izvērtē nepieciešamību nogādāt slimnīcā, nodrošina atbilstošu transportēšanu;
  • darbojas ārkārtas medicīniskajās situācijās notikuma vietā kā vadības ārsts.

Neatliekamās medicīnas ārsts intensīvās terapijas brigādē dodas izsaukumos ar visiem ierasto koši dzelteno, lielo operatīvo auto trīs cilvēku sastāvā - ārsts, kas vada brigādi, ārsta palīgs un operatīvā auto vadītājs. Savukārt strādājot ārsta speciālista brigādē, mediķi dodas izsaukumos ar vieglo automašīnu. Lielākoties tās ir situācijas, kad citām brigādēm sarežģītos gadījumos nepieciešama palīdzība notikuma vietā.

Neatliekamās medicīnas ārsts dispečercentrā:

  • sniedz konsultācijas mediķu brigādēm sarežģītākos gadījumos;
  • kritiskajās situācijās sniedz pirmās palīdzības padomus pa tālruni izsaukuma vietā esošajiem, kamēr brigāde ir ceļā;
  • koordinē NMP brigāžu darbu ārkārtas situācijās.

Darba aprīkojums:

Strādājot intensīvās terapijas brigādē, neatliekamās medicīnas ārsts dodas izsaukumos ar lielo operatīvo transportlīdzekli, kas ir īpaši aprīkots, lai mediķi varētu sniegt palīdzību pacientiem un cietušajiem ļoti smagās un kritiskās situācijās. Savukārt ārsta speciālista brigāde izsaukumos dodas ar speciāli aprīkotu vieglo auto palīgā citām brigādēm.

Dienesta mediķiem darbā palīdz daudzveidīgs un mūsdienīgs medicīniskais aprīkojums (piemēram, defibrilators, ko izmanto gan sirdsdarbību atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvībai svarīgu rādītāju diagnostikai, speciāla ierīce plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai, ierīce zāļu lēnai ievadīšanai, medikamentu somas, sēdkrēsls, nestuves, vakuummatracis u.c.). Dežūrārsti un brigāžu mediķi strādā tikai elektroniskajā vidē, izmantojot mūsdienīgus programmatūras risinājumus. Lai nodrošinātu saziņu, tiek izmantotas arī rācijas un brigāžu mobilie tālruņi.

Brigāžu mediķi nēsā darba formas košās krāsās ar atstarojošiem elementiem, lai pasargātu sevi un būtu viegli pamanāmi, piemēram, ja palīdzība tiek sniegta tumšā laikā negadījumā uz ceļa.

Darba apstākļi:

Neatliekamās medicīnas ārsti visbiežāk strādā operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī, kur pacientam tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība līdz viņu var nogādāt slimnīcā. Tomēr var būt situācijas, kad palīdzība jāsniedz dzīvokļos, uz ielas, mežā un citviet. Īpaši smagos un kritiskos gadījumos ārsta brigādes tiek nosūtītas palīdzēt ārsta palīga brigādēm.

Mediķi strādā maiņās, vienas dežūras ilgums var būt līdz 24 stundām. Izsaukumu starplaikos ārsts uzturas savā brigāžu punktā, kur elektroniski aizpilda pacientu kartiņas, atpūšas vai brīvos brīžos lasa vērtīgu lasāmvielu, lai papildinātu zināšanas.

Darba iespējas:

Intensīvās terapijas ārsta brigādes šobrīd atrodas lielajās pilsētās - Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un citviet. Savukārt ārsta speciālista brigādes, kas izsaukumos dodas ar vieglo auto - Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.

Iespējamais atalgojums:

Stabils atalgojums, kas palielinās atbilstoši kvalifikācijai, pieredzei un attieksmei pret darbu. Papildus tam, dienesta darbinieki saņem sociālās garantijas (bezmaksas valsts veselības aprūpe, nemaksājot pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, apmaksāta vakcinācija, papildus atvaļinājumi, izdienas pensija pēc dienestā nostrādātiem 20 gadiem, sasniedzot 55 gadu vecumu).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, psiholoģiska noturība, laba fiziskā sagatavotība, spēja pielāgoties dažādām situācijām – nereti palīdzība ir jāsniedz uz ielas, mežā u.tml., spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus, valodu zināšanas, jo palīdzību var nākties sniegt arī citā valodā runājošiem pacientiem.

Publicēts 2018. gada 14. decembrī