Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam, sastāda, ievada, pārbauda un rediģē vadības programmas, regulē darbgalda sastāvdaļas un instrumentus, izgatavo un pārbauda kontroldetaļas pirms to masveida ražošanas uzsākšanas.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs darbā:
 • veic darbgaldu iestatīšanu atbilstoši tehnoloģiskajam procesam;
 • ātri veic nepieciešamās tehnoloģiskā procesa korekcijas;
 • instruē datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoru par darbgalda specifiku, tehnoloģisko procesu un tā izmaiņām;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz tehnisku atbalstu datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu operatoram;
 • izvēlas un uzstāda instrumentus un palīgierīces uz darbgalda atbilstoši tehnoloģiskajam procesam;
 • izstrādā nepieciešamās detaļas apstrādes algoritmu;
 • veic darbgalda darba orgānu un instrumentu pieregulēšanu darba laikā;
 • veic darbgalda vizuālo un tehnisko pārbaudi pirms darba uzsākšanās;
 • veic darbgalda apkopi atbilstoši lietošanas instrukcijām;
 • vada datorizētās ciparu vadības (CNC) apstrādes procesa programmas;
 • izgatavo kontroldetaļas pirms to masveida ražošanas uzsākšanas un veic to pārbaudi;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • izmanto tehnisko dokumentāciju un rasējumus;
 • vajadzības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • veic rasējumu lasīšanu;
 • izmanto mērīšanas instruments;
 • veic kvalitātes pārbaudes ar dažādām metodēm un paņēmieniem.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto speciālu apģērbu, speciālus apavus, aizsargķiveri, cimdus, aizsargbrilles, ausu aizbāžņus/ austiņas. Izmanto datoru ar dažādām programmām, piemēram, CAD/CAM, Mastercam, SolidWork, OKUMA, InCad un AutoCad. Darbā izmanto arī dažādas tehnoloģiskās iekārtas un instrumentus, piemēram, griežņus un griezējplāksnes. Tāpat izmanto arī tehnisko un tehnoloģisko dokumentāciju, mērinstrumentus (bīdmērus, mikrometrus), dažādus mehāniskos instrumentus (atslēgas), tehniskās apkopes un tehnoloģiskos līdzekļus (eļļas, smērvielas, emulsijas).

Darba apstākļi:

strādā ražošanas telpās, paaugstināta trokšņa tuvumā, svarīga fiziskā izturība, 8 stundu darba diena, kā arī iespējams maiņu darbs.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājam var būt sākot no 500  līdz 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citu nozaru uzņēmumos, kuros ražošanas procesā izmanto datorizētos ciparu vadības (CNC) darbgaldus.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

liela atbildības sajūta; precizitāte; akurātums; tehniska domāšana un loģika; spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus; prasmes strādāt ar universāliem darbgaldiem un dažāda veida virsmām; ļoti labas datorprasmes; spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunumiem savā jomā, jāprot sniegt pirmā palīdzība.

Publicēts 2018. gada 31. maijā