Meklēšanas rezultāti

Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, kā arī var piedāvāt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu.
Dabas aizsardzība - Darbavieta
Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Degvielas tirdzniecības uzņēmums veic degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes, biodegvielas) mazumtirdzniecību un / vai  vairumtirdzniecību. Degvielas tirdzniecības uzņēmumi sniedz arī ērtas iepirkšanās pakalpojumu, piedāvājot iegādāties ar auto apkopi saistītas preces, ēdienu, dzērienus u.c.
Dzelzceļš - Darbavieta
Dzelzceļš ir virszemes transporta veids, kas paredzēts iekšzemes un starptautiskai pasažieru un kravu pārvadāšanai, turklāt tas nodrošina liela apjoma pārvadājumu efektīvu realizāciju.
Ēdināšanas uzņēmums sniedz dažādus ēdināšanas pakalpojumus, piedāvājot klientiem plašu ēdienu un dzērienu klāstu. Ēdināšanas uzņēmumi var būt lieli un ar daudziem darbiniekiem vai nelieli ģimenes uzņēmumi, kuros strādā daži cilvēki (bieži vien arī paši īpašnieki), kas veic visus darbus.

Pages