Grāmatsējējs-mākslinieks ar mākslinieciskiem paņēmieniem izgatavo grāmatu vāku vizuālo noformējumu iesien grāmatas vākos.

Grāmatsējējs-mākslinieks darbā:
  • iesien grāmatas un veido vāku dizainu;
  • radot darbu, izmanto zīmēšanas, gleznošanas un tēlniecības prasmes, veido kompozīcijas;
  • izmanto autortehnikas, kombinējot esošās vai radot savas;
  • strādā radošu darbu, piedalās un organizē izstādes, projektus un kultūras pasākumus;
  • sadarbojas ar izdevniecībām;
  • piedalās starptautiskās izstādēs un piedalos apmācības kursos.
Darba aprīkojums:

lockauliņš, karstā un aukstā velce, īlens, caurumsiši, āmurs, poligrāfijas apstrādes iekārtas, šujamās stelles, dažādas auklas, diegi, striķi, vasks, lietojam kurpnieku instrumentus un materiālus u.c.

Darba apstākļi:

darba stundas var būt neierobežotas.

Darba iespējas:

var strādāt kā pašnodarbināts vai individuāls komersants, darbs ir pēc pasūtījuma.