Ofseta iespiedējs izgatavo daudzveidīgus dažādas sarežģītības pakāpes iespieddarbus ofseta tehnoloģijā, izmanto poligrāfijas materiālus, atbilstošas ofseta iespiediekārtas, palīgiekārtas, aprīkojumu, instrumentus un mērierīces.

Ofseta iespiedējs darbā:
  • plāno iespiešanas procesu, strādājot ar darba uzdevumu tehnoloģisko karti vai citu tehnisko dokumentāciju;
  • ievieto ofseta iespiedmašīnā iespiedmateriālu, sagatavo iespiedkrāsas un mitrināšanas aparātus;
  • nodrošina krāsu un ūdens līdzsvaru iespiešanas procesā, veicot krāsu kontroles mērījumus;
  • izgatavo iespiedformas un paraugloksnes, pārbauda un nosaka to atbilstību maketam un krāsu paraugam;
  • pārbauda, vai piegādātie poligrāfijas materiāli atbilst iespiešanas procesiem;
  • izvērtē ofseta iespiedmamšīnu, palīgiekārtu, aprīkojuma, instrumentu un kontroles mērierīču tehnisko stāvokli, veic to tehnisko apkopi vai nomaiņu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto poligrāfijas materiālus, strādā ar atbilstošām ofseta iespiedmašīnām, instrumentiem un kontroles mērierīcēm, strādā ar tipogrāfijas krāsām un citām vielām (spirts, ūdens cietības mazinātāji, krāsu piedevas, dažādas lakas); valkā darba speciālo apģērbu, lieto ausu aizbāžņus.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darbs, darbs maiņās, strādā iespieddarbu telpās.

Darba iespējas:

var strādāt tipogrāfijās, kļūt par pašnodarbinātu personu vai individuālo komersantu.