Ugunsdrošības uzraudzības inspektors darbā
  • veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes;
  • pārbauda normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu objektos;
  • fotografē un veic videoierakstus par ugunsdrošības prasību pārkāpumiem;
  • uzdod objektā atbildīgajai personai novērst normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpumus;
  • aptur vai ierobežo būves vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū;
  • izsniedz atzinumu par objekta atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;
  • sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru un citu biroja tehniku (skeneris, kopētājs), izmanto saziņas līdzekļus, piemēram, stacionāro telefonu un mobilo telefonu.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā birojā un veic ugunsdrošības uzraudzību objektos. Īpašos gadījumos nākas strādāt ārpus darba laikā noteiktajām stundām.

Darba iespējas:

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests.