Televīzijas operators, izmantojot videokameru un palīgtehniku, veic kvalitatīvu video uzņemšanas darbu.

Televīzijas operators darbā:

  • pārzina uzņemšanas videotehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu un apgaismošanas pamatprincipus;
  • noskaidro filmēšanas uzdevuma specifiku un sagatavo tehniskos līdzekļus filmēšanai;
  • iekārto filmēšanas laukumu - izvieto gaismas objektus un videotehniku;
  • sadarbojas ar radošo komandu - režisoru, redaktoru, skaņu režisoru, scenāristu, apgaismotāju, ieraksta vai tiešraides dalībniekiem u.c.;
  • atbilstoši režisora uzstādījumam veic filmēšanas darbu un kontrolē video un skaņas kvalitāti;
  • orientējas audiovizuālo tehnoloģiju specifikā;
  • pārzina video montāžas radošos un tehniskos pamatprincipus.

Darba aprīkojums

Televīzijas operatora darba aprīkojums ir dažādas video kameras, to objektīvi, filtri, statīvi, apgaismošanas iekārtas.

Darba apstākļi

Televīzijas operators strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c. Jārēķinās, ka darba laiks televīzijas operatoram ir nenormēts un ir atkarīgs no uzdotā uzdevuma/projekta un tā izpildes termiņiem.

Darba iespējas

Televīzijas operators var strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos projektos, kur nepieciešamas audiovizuālu darbu veidošanas iemaņas. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona, vai veikt individuālo komercdarbību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai; jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot un organizēt savu darbu; jāpiemīt radošumam; jāspēj sadarboties ar citiem māksliniekiem; jāprot lietot galvenos videokameru veidus; jāprot izmantot dažādus video formātus; jāizprot apgaismošanas ierīču īpašības.

Publicēts 2021. gada 28. jūnijā