Mārketinga projektu vadītājs organizē un/vai veic tirgus izpēti, analizē tirgus izpētes rezultātus, izstrādā tirdzniecības / pakalpojumu sniegšanas plānu un organizē tā īstenošanu, veic pasākumus produktu virzīšanai tirgū, sagatavo un sniedz informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu.

Mārketinga projektu vadītājs darbā:
  • izstrādā un īsteno uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mārketinga stratēģiju, lai reklamētu tā produktus vai pakalpojumus un veicinātu uzņēmuma tēla atpazīstamību;
  • plāno mārketinga projektu budžetu, kontrolē projektu izpildi un pēta to efektivitāti;
  • veic tirgus izpēti un analīzi, meklē jaunus tirgus segmentus uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem;
  • pēta produktu un pakalpojumu mērķauditoriju, piemēro mārketinga pasākumus konkrētām mērķauditorijām;
  • organizē un pārrauga vizuālās/audio/video reklāmu un produktu vizuālā noformējuma veidošanu, reklāmas tekstu un saukļu sacerēšanu;
  • izvēlas efektīvākos līdzekļus un medijus, ar kuru palīdzību uzrunāt uzņēmuma esošos un potenciālos klientus;
  • piedalās uzņēmuma tēla veidošanā un atpazīstamības veicināšanā, nodrošina uzņēmuma grafiskās identitātes ievērošanu;
  • seko konkurentu aktivitātēm un tendencēm nozarē;
  • regulāri sniedz pārskatus un prezentācijas vadībai.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, specializētas datorprogrammas, sociālos tīklus, prezentāciju rādīšanai izmanto projektoru, ekrānu.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, taču, pieskaņojoties mārketinga aktivitātēm, var būt darbs arī brīvdienās, svētkos vai vēlās vakara stundās; var būt izbraukumi uz mārketinga aktivitāšu vietām; ikdienas darba sastāvdaļa ir intensīva saskare ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt valsts uz privātajos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, kā arī mārketinga vai reklāmas uzņēmumos, kas piedāvā ārpakalpojumus.