Kriminālpolicijas inspektors veic operatīvās darbības, lai atklātu vai novērstu noziedzīgu nodarījumu.

Kriminālpolicijas inspektors (operatīvais darbinieks) dienestā:
  • veic sistemātisku operatīvā stāvokļa analīzi savā apkalpojamā teritorijā;
  • regulāri atskaitās kriminālpolicijas  struktūrvienības vadībai par stāvokli noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, plāno un īsteno pasākumus to atklāšanai;
  • veic operatīvās meklēšanas darbības, lai atklātu noziedzīgus nodarījumus īsteno kriminālizlūkošanas funkciju, aiztur noziedzniekus, veic personu meklēšanu, kā arī neatpazītu līķu identificēšanu;
  • apzina un veic operatīvās darbības pasākumus kriminogēnās vietās, lai novērstu turpmāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;
  • ierosina un iekārto visu kategoriju operatīvās uzskaites lietas.
Dienesta aprīkojums:

kriminālpolicijas inspektors pamatā strādā privātajā apģērbā, formas tērpu lieto pēc nepieciešamības, kas piemēroti dažādiem laika apstākļiem, dzeltena atstarojoša veste, rācija, specifiskais inventārs, kas tiek lietots pēc nepieciešamības (speciāla foto, video un audio tehnika, steks, roku dzelži, asaru gāze, šaujamierocis u.c.), protokolu veidlapas, dienesta transportlīdzeklis, izmanto sakaru līdzekļus, datortehnika un biroja tehnika.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā biroja tipa iekštelpās, kā arī ārpus telpām.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

Amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, kā arī spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Vairāk par prasībām dienestam Valsts policijā vari lasīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants).

Publicēts 2018. gada 18. decembrī