Ķīmijas inženieris veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, enerģētikas jomā, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

Ķīmijas inženieris darbā:
  • nodrošina ūdens un ķīmiskās apstrādes iekārtu nepārtrauktu darbību;
  • iepazīstas ar defektu ierakstiem uzturēšanas darbu uzskaites un iekārtu stāvokļa integrētā sistēmā „TOPS” un organizē defektu novēršanu  ūdens sagatavošanas iekārtām;
  • veic ūdens apstrādes  iekārtu defektāciju pirms remonta darbiem;
  • veic ūdens ķīmisko kontroli, lai saražotu kvalitatīvu tvaiku;
  • veic ūdens un tvaika kvalitātes parametru kontroli;
  • seko ūdens attīrīšanas procesiem (demineralizācijai);
  • seko cauruļu, filtru, sūkņu un ķīmijas dozēšanas iekārtu darbībai;
  • veic vielu ķīmisko analīzi laboratorijā;
  • organizē profilaktiskos darbus saskaņā ar darba plānu.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas elektriskās ierīces un iekārtas, mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā termoelektrostacijā, laboratorijā,  astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

enerģētikas nozares uzņēmumu ķīmijas laboratorijās