Karjeras konsultants informē, konsultē un izglīto klientus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēlē, kā arī palīdz attīstīt darba meklēšanas prasmes.

Karjeras konsultants darbā:
  • konsultē, informē un izglīto klientus (skolēnus, vecākus, skolotājus, nodarbinātos, bezdarbniekus u.c.) karjeras attīstības jautājumos;
  • palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu;
  • sniedz atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli;
  • informē par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba vidi, izglītības prasībām u.c., raksturo profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences, darba devēju prasību un atalgojuma līmeņa pārmaiņas;
  • palīdz klientam apgūt darba meklēšanas prasmes – konsultē, kā izveidot CV (īsu dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, kur un kā meklēt informāciju par brīvajām darba vietām, ko par sevi pastāstīt un kā sevi prezentēt darba intervijā, kā atbildēt uz darba devēja jautājumiem u.c.;
  • informē par valsts atbalsta programmu piedāvātajām iespējām profesijas ieguvē;
  • informē un izglīto sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem, piemēram, uzstājas semināros, masu saziņas līdzekļos un citos dažādos ar karjeras izvēli saistītos pasākumos, lasa lekcijas par karjeras izvēles, plānošanas un veidošanas  jautājumiem.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, ko izmanto informācijas iegūšanai no interneta resursiem vai prezentācijām, un citu biroja tehniku, tāpat izmanto dažādas metodikas, piemēram, intervijas, testus, spēles, u.c.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā biroja tipa telpās, taču darba vieta un laiks var būt pieskaņots klientu vajadzībām. Individuālās konsultācijas, grupu nodarbības un lekcijas notiek tām speciāli iekārtotās telpās, bet dažkārt arī izbraukumos skolās un citur

Darba iespējas:

var strādāt valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, karjeras centros, Nodarbinātības valsts aģentūrā, uzņēmumos, kas nodarbojas ar personāla atlasi vai psiholoģiskās palīdzības centros, var būt arī kā pašnodarbināta persona

Publicēts 2017. gada 17. jūlijā