Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus un procedūras, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, invazīvajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā, staru terapijā veselības aprūpes iestādēs.

Radiologa asistents darbā:

 • nodrošina pacienta sagatavošanu procedūrai tostarp: veic pacienta identifikāciju, iepriekšējo izmeklējumu vēstures pārbaudi, nodrošina pacientam aizsardzības līdzekļu izvēli;
 • nodrošina attēldiagnostikas tehnoloģiju pielietojumu (pozicionē pacientu, izvērtē starojuma devu, nodrošina nepieciešamo attēla kvalitāti);
 • lieto diagnostikas iekārtas atbilstoši drošības standartiem un klīniskajām indikācijām;
 • vada un kontrolē visas darbības, kuras saistītas ar attēla iegūšanu un glabāšanu;
 • veic pacienta starojuma lauka simulāciju un apstarošanu;
 • veic pacientam radionuklīdās (gamma starojums) diagnostikas procedūras;
 • nodrošina visu veikto darbību dokumentēšanu;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • vada komandas darbu;
 • organizē radioloģijas aparatūras sistemātisku apkopi un remontu;
 • nodrošina radioloģiskajām procedūrām nepieciešamos resursus (personāls, materiālie līdzekļi, telpas u.c.);
 • ievēro konfidencialitāti;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

radiologa asistents darbā ir specapģērbā, kā arī ļoti stingri ievēro individuālo darba aizsarglīdzekļu izmantošanu (aizsargbrilles, gumijas cimdi, svina priekšauti u.c.). Darba telpas tiek nodrošinātas ar spēcīgu ventilēšanas sistēmu. Tāpat tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), specifiskas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija, izmanto specifisku medicīnas terminoloģiju, iestādes iekšējās kārtības, lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

radiologa asistentam ir aktīvs darbs jonizējošā starojuma fonā un elektromagnētiskā lauka apstākļos. Kā mediķiem, pastāv inficēšanās risks. Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā. Jāņem vērā, ka pacienti ir dažādu tautību pārstāvji un iespējami arī hroniski slimi pacienti. Radioloģijas nodaļas darbiniekiem regulāri (1 reizi gadā) jāveic profilaktiskā medicīniskā veselības pārbaude.

Darba iespējas:

radiologa asistents var strādāt Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas padotībā esošajās iestādēs, kā arī privātos uzņēmumos.

Iespējamais atalgojums:

radiologa asistents vidēji nopelna no 600 līdz 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā, kā arī no darba metodēm, kuras ir apgūtas. Tāpat ir iespējamas dažādas piemaksas, piemēram, par ambulatoro pacienu izmeklējumiem, par darba stāžu, darbu nakts maiņās un iegūto speciālista sertifikātu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt precizitātei, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai, empātijai, jāpārzina rentgenoloģija un staru terapijas iekārtas, jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, tolerancei, jābūt aktīvam un ar fizisko izturību, jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Publicēts 2019. gada 27. septembrī