Sociālais aprūpētājs sniedz aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības.

Sociālais aprūpētājs darbā:

  • novērtē klienta pamatvajadzības, funkcionālās spējas un pašaprūpes spējas;
  • atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību;
  • izstrādā sociālās aprūpes plānus un grafikus;
  • organizē un veic sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu (palīdz ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, iegādāties pirmās nepieciešamības preces u.c.);
  • uztur klienta saistību ar apkārtējo vidi;
  • veicina klienta līdzdarbību sociālās aprūpes procesā;
  • analizē un novērtē sociālās aprūpes procesu;
  • novērtē klienta apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem;
  • pielieto jaunas tehnoloģijas sociālajā aprūpē;
  • ievēro sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus.

Darba aprīkojums

Sociālais aprūpētājs darbā, gatavojot atskaites, izmanto biroja tehniku (datoru, printeri, skeneri u.tml.), dažādas datu bāzes. Sniedzot aprūpes pakalpojumus klientiem, izmanto dažādas tehniskās palīgierīces (balsta palīgierīces, ratiņkrēsli, personiskās aprūpes palīgierīces, daudzfunkcionālās aprūpes gultas u.c.). Tāpat darbā izmanto sadzīves preces un tehniku, jo darba specifika nosaka palīdzēt klientam viņa ikdienas aprūpē, nodrošinot klienta pamatvajadzības.

Darba apstākļi

Sociālais aprūpētājs strādā iekštelpās – sociālās aprūpes iestādē vai sociālās palīdzības pieprasītāja dzīvesvietā. Ikdienas darbs var būt fiziski smags, jo saistīts ar klientu pārvietošanu, garām darba stundām un psiholoģisko slodzi, jo klienti var būt neapmierināti un nomākti. Tāpat jārēķinās ar emocionālo slodzi, jo var nākties aprūpēt klientus ar iedzimtām vai dzīves gaitā iegūtām smagām saslimšanām.

Iespējamais atalgojums

Alga atkarīga no darba vietas (valsts iestāde vai privātuzņēmums) un veicamā darba apjoma.

Darba iespējas

Sociālais aprūpētājs var strādāt dažādās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus, vai strādāt kā pašnodarbinātais.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt empātijai, tolerancei, organizētībai, precizitātei, paškontrolei, pacietībai, elastībai, augstai stresa noturībai, ir jābūt ar lielu atbildības sajūtu, izturību, jāspēj strādāt gan individuāli gan sadarbībā ar citiem speciālistiem un kolēģiem.

Publicēts 2021. gada 31. maijā