Sociālās palīdzības organizators ir speciālists, kurš ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas sniedz sociālo palīdzību.

Sociālās palīdzības organizators darbā:

 • nodrošina īslaicīgu materiāla atbalstu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtē klienta vai viņa ģimenes sociālo un materiālo situāciju;
 • piešķir sociālās palīdzības pabalstus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • veic piemērotās palīdzības reģistrāciju;
 • veic klientiem sniegtās palīdzības datorizētu uzskaiti;
 • nodrošina klienta līdzdalību sociālās palīdzības veida izvēlē un saņemšanā;
 • novērtē klientu apmierinātību  ar sniegto sociālo palīdzību;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā profesionāla sociālā darbinieka pārraudzībā;
 • izstrādā dažādus priekšlikumus jaunu sociālās palīdzības veidu ieviešanai un esošās sociālās palīdzības pilnveidošanai;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

sociālās palīdzības organizators darbā izmanto biroja tehniku (datoru, printeri, skeneri u.tml.), dažādas datu bāzes

Darba apstākļi:

sociālās palīdzības organizators strādā iekštelpās, pārsvarā birojā, kā arī sociālās palīdzības pieprasītāja dzīvesvietā veicot dzīvesvietas apstākļu pārbaudes. Biroja telpas ir labi ventilētas un apgaismotas. Tā kā darbs ir ar dažādiem klientiem un lielu to daudzumu, tad pastāv inficēšanās risks, bet darbs ikdienā saistīts ar ievērojamu maņu orgānu slodzi un uzmanības koncentrēšanu visas darba dienas laikā.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga sociālās palīdzības organizatoram atkarīga no darba vietas, darba līguma un veicamā darba apjoma.

Darba iespējas:

sociālās palīdzības organizators var strādāt dažādās labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas sniedz sociālo palīdzību.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt empātijai, tolerancei, organizētībai, precizitātei, paškontrolei, pacietībai, elastībai, augstai stresa noturībai, kreativitātei, dinamiskumam, ir jābūt ar lielu atbildības sajūtu, izturību, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā.

Publicēts 2020. gada 2. septembrī