Sabiedrības veselības jomā pamatā darbojas valsts un pašvaldību iestādes vai šo iestāžu struktūrvienības, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi.

Veselības ministrija izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu un procesu kaitīguma samazināšanā.

Slimību profilakses un kontroles centrs veic infekcijas slimību risku analīzi un profilaksi, kā arī veic pētījumus sabiedrības veselības jomā un gatavo statistiskos datus, lai sniegtu priekšlikumus veselības politikas veidošanai.

Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga, lai visos pārtikas aprites posmos uzņēmēji nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu un drošumu. Tāpat Pārtikas un veterinārais dienests veic veterināro uzraudzību valstī, pārbaudot dzīvnieku novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un dzīvnieku transportēšanas līdzekļus, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu privātprakses. Tas nepieciešams, lai būtu droši, ka  dzīvnieki, kuru pienu vai gaļu patērējam, ir veseli, nav ārstēti ar aizliegtām zālēm, kā arī to turēšanas un kopšanas apstākļi ir atbilstoši labturības prasībām.

Publicēts 2022. gada 27. janvārī