Kinologs ir speciālists kinoloģijā jeb mācībā par suņiem. Kinologs audzē un / vai apmāca suņus pārdošanai vai speciālu uzdevumu veikšanai, piemēram, darbam policijā pēdu dzīšanai, cilvēku aizturēšanai, glābšanai, narkotiku atrašanai, ļaunprātīgai dedzināšanas atklāšanai, neredzīgu cilvēku pavadīšanai.

Kinologs Valsts policijas dienestā:
 • iziet teorijas kursu "Dienesta kinoloģijas pamati";
 • veic dienesta suņu fizisku sagatavošanu, barošanu un kopšanu;
 • nodrošina dienesta suņa uzturēšanu savā dzīvesvietā;
 • veic dienesta suņu apmācību un ikdienas treniņus kondīcijas uzturēšanai;
 • kopā ar suni veic pēdu meklēšanu;
 • kopā ar suni veic lietisko pierādījumu meklēšanu;
 • kopā ar suni veic pazudušu personu un likumpārkāpēju meklēšanu;
 • kopā ar suni veic bīstamu personu aizturēšanu;
 • kopā ar suni veic sprāgstvielu, ieroču un munīcijas meklēšanu;
 • kopā ar suni veic narkotisko vielu meklēšanu;
 • kopā ar suni veic tabakas meklēšanu;
 • kopā ar suni veic līķu meklēšanu;
 • kopā ar suni piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • veic odoroloģiskās (smaržu) ekspertīzes;
 • piedalās dienesta suņu sacensībās;
 • kopā ar suni veic paraugdemonstrējumus (skolās, svētkos, pasākumos).
Dienesta aprīkojums:

dienesta suns, formas tērpi, kas piemēroti dažādiem laika apstākļiem, dzeltena atstarojoša veste, rācija, dienesta transportlīdzeklis, specifiskais inventārs, kas tiek lietots pēc nepieciešamības (steks, roku dzelži, asaru gāze, šaujamierocis u.c.), izmanto sakaru līdzekļus, telpās strādā ar biroja tehniku, datu bāzēm, internetu un  normatīvajiem aktiem.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, gan uz sauszemes, gan ūdenī, kā arī apsargājot noteiktus objektus.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi un par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni.

Darba iespējas:

var strādāt Valsts policijā, Valsts robežsardzē, Valsts ieņēmumu dienestā, Nacionālajos bruņotajos spēkos un Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt mīlestībai pret suņiem, spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un ētiskam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Atlases procesā būs jānokārto arī noteiktās vispārējās fiziskās sagatavotības prasības. Ar detalizētāku informāciju par prasībām dienestam Valsts policijā vari iepazīties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants), kā arī Valsts policijas mājas lapā http://www.vp.gov.lv/esipolicists/.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā