Skolā mācās, lai iegūtu dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes. Skolas īsteno izglītības programmas dažādās izglītības pakāpēs - pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība.

Skolas galvenais uzdevums ir dažādu izglītības programmu īstenošana. Izglītības programma iekļauj apgūstamo zināšanu kopumu, kurš jāapgūst noteiktajā mācību periodā.Skolotājs ir tā persona, kura šīs programmas uztveramā veidā pasniedz skolēniem. Tādēļ skolotāja darbā, svarīgāk kā citās jomās, izšķiroša nozīme ir skolotāja rakstura īpašībām un viņa attieksmei pret saviem audzēkņiem, savu darbu, kolēģiem, audzēkņu vecākiem, jo no tā ir atkarīga gan programmas izpilde, gan skolēna nākotne. Protams, svarīga ir arī skolēna vēlēšanās apgūt zināšanas - ar skolotāja entuziasmu vien nepietiek.

Izglītības iestādē strādā iestādes vadītājs, vietnieki, skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs, bibliotekārs, skolotājs-logopēds, pedagogs-karjeras konsultants un mediķis) un tehniskais personāls (garderobists, saimniecības daļas vadītājs, apkopējs, lietvedis u.c.). 

Publicēts 2022. gada 26. janvārī