Poligrāfijas ražošanas tehniķis sagatavo darba uzdevumus iespieddarbu pirmsdrukai, drukai un apstrādei, pārzina poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas, iekārtas, instrumentus un mērierīces, organizē kvalitatīvu un efektīvu iespieddarbu ražošanu.

Poligrāfijas ražošanas tehniķis darbā:
  • novērtē pasūtījumu un gatavo izklājumu iespieddarba drukāšanai, zīmē precīzu darba montāžu;
  • sagatavo darba uzdevumus iespieddarbu pirmsdrukai, drukai un apstrādei;
  • sagatavo iespieddarba ražošanas tehnoloģisko procesu – izstrādā produkta ražošanas tehnoloģijas karti un specifikāciju;
  • izgatavo tehnisko maketu un montāžas izklājumu;
  • izvēlas un aprēķina materiālu, piemēram, papīra daudzumu iespieddarbiem;
  • izmēra un nosaka vai poligrāfisko ražošanas iekārtu tehnoloģiskie parametri atbilst konkrētajam ražošanas procesam;
  • piedalās iespieddarbu ražošanas procesā un pārbauda vai procesā ievēro noteiktos standartus un aprēķinus;
  • izvērtē iespieddarbu kvalitāti un veic izgatavotās produkcijas uzskaiti.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto lineālu, bīdmēru, mikrometru,  Microsoft Excell un citas speciālas datorprogrammas, strādā ar poligrāfijas materiālu katalogiem.  

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā birojā, kā arī iespieddarbu ražošanas telpās.

Darba iespējas:

var strādāt tipogrāfijās, izdevniecībās, reklāmas un dizaina aģentūras, kas veic iespieddarbu ražošanu.