Ceļu policists regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, nodrošina sabiedrisko kārtību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību.

Ceļu policists dienestā:
  • nodrošina sabiedrisko kārtību, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību;
  • dokumentāri noformē ceļu satiksmes negadījumus;
  • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā veic transportlīdzekļu un personu pārbaudi;
  • veic aizsargājamo amatpersonu transportlīdzekļu pavadīšanu;
  • veic lielgabarīta un smagsvara kravu pavadīšanu;
  • veic personu, kuras atstājušas ceļu satiksmes negadījuma vietu, meklēšanas pasākumus;
  • novērš un pārtrauc administratīvos pārkāpumus, noskaidro vainīgos, savas kompetences ietvaros sastāda protokolus, izskata lietas par šiem pārkāpumiem vai nodod tās izskatīšanai pēc piekritības;
  •  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām;
  • strādā ar informācijas sistēmām.
Dienesta aprīkojums:

zizlis; alkometrs; radars; transportlīdzeklis; mērlente; riepu protektoru dziļuma mērītājs; policijas norobežojošā lenta; fotoaparāts; steks, bruņuveste, roku dzelži, dienesta ierocis, sakaru līdzeklis.

Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās.

Iespējamais atalgojums:

atalgojuma apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

Darba iespējas:

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās, ja ir atbilstoša izglītība un pieredze darbā Valsts policijā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt spējai veikt pienākumus un operatīvi rīkoties psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos, ko nodrošina atbilstošs veselības stāvoklis, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, kā arī spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un jāievēro ētikas un uzvedības kodeksa normas, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot zināšanas.

Vispārējās prasības:

kandidēt dienestam Valsts policijā var Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar iegūtu vismaz vidējo izglītību un labām valsts valodas zināšanām. Persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto jānokārto vispārējās fiziskās sagatavotības normas, psiholoģiskais tests. Ar detalizētāku informāciju par prasībām dienestam Valsts policijā vari iepazīties Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (4. un 7. pants), kā arī Valsts policijas mājas lapā http://www.vp.gov.lv/esipolicists/.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā