Reitterapeits ir ārstniecības persona, kura sākotnēji ir ieguvusi ārsta, fizioterapeita, ergoterapeita vai ārsta palīga kvalifikāciju, tad apguvusi reitterapijas metodes un pēc tām ir nokārtojusi reitterapeita sertifikātu. Visām ārstniecības personām, kuras vēlas kļūt par reitterapeitu, jābūt darba pieredzei jāšanā ar zirgu ne māzāk kā 3 gadi.

Reitterapeits darbā ar pacientu:

 • veic pacienta stāvokļa novērtēšanu;
 • izstrādā individuālu terapijas programmu un to realizē, izmantojot reitterapijas tehnoloģijas, hipoterapijas tehnoloģijas un palīgreitterapijas;
 • nodrošina pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšanu pacientam nodarbības laikā;
 • organizē un popularizē invalīdu jāšanas sportu;
 • veido rekreācijas terapiju;
 • organizē un vada sev pakļautos darbiniekus;
 • apkopo pacientu slimības un sociālās anamnēzes;
 • sagatavo ziņojumus citām ārstniecības iestādēm;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • izmanto veselības aprūpes nozares profesionālo terminoloģiju un standartus;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Reitterapeits darbā ar zirgu:

 • veic zirgu atlasi;
 • sagatavo izvēlētos zirgus reitterapijas darbam;
 • rūpējas par zirgu veselības uzturēšanu;
 • veic zirgu ikdienas sagatavošanu darbam, tostarp zirgu veselības stāvokļa novērošanu, zirgu tīrīšanu un zirgu treniņu;
 • sagatavo reitterapijas seansam nepieciešamās zirglietas;
 • veic nodarbības vietas sagatavošanu (manēžas tīrīšanu, apkārtnes sakopšanu pirms un pēc nodarbībām);
 • nodrošina pirmās un neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšanu zirgam;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

reitterapeita darba aprīkojums ir zirgs, reitterapijas zirglietas, sedli, kordas, pavadas, rampa, ķiveres, asinsspiediena mērīšanas ierīces, fonendoskops, medikamenti un vetmedikamenti, bintes, leikoplasti, šinas, apkakles, ambumaiss, elpvadi, nestuves u.tml. Tā kā daļa no darba ir saistīta arī ar dokumentācijas vešanu, tad nepieciešamas arī biroja iekārtas, piemēram, dators, skeneris, printeris, tālrunis. Darbā tiek izmantotas dažādas datu bāzes gan veikto diagnostisko datu pārbaudei, gan pacienta ārstniecības informācijas ievadīšanai.

Darba apstākļi:

reitterapeits strādā gan manēžā, gan ārējā laukumā, gan apvidū. Darbs ir saistīts ar pacientu un zirgu. Darba uzdevumus veicot ir nepieciešams specapģērbs. Jārēķinās, ka darbs ir ilgstošs gan zirga mugurā, gan kājās stāvot. Darba laiks ir noteikts pēc standarta darba laika – 8 stundas dienā, izņemot gadījumus, kad nepieciešams palikt kopā ar slimu zirgu (gan vakaros, gan pa nakti). Tāpat jāsaskaras ar dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu gan pacientu, gan zirgu uzturēšanās telpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga reitterapeitam atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma.

Darba iespējas:

reitterapeits var strādāt rehabilitācijas institūcijās vai strādāt privātpraksē.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, jābūt augstai stresa un psihoemocionālai noturībai, jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpiemīt lielai pacietībai, tāpat spējai plānot un organizēt savu darbu, jāspēj sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem, jāpārzina ārstniecības metodes, kā arī ļoti labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz divas svešvalodas (īpaši profesionālās terminoloģijas līmenī).

Publicēts 2020. gada 17. septembrī