Telekomunikāciju projektēšanas inženieris projektē telekomunikāciju sakaru līnijas un uzrauga projekta īstenošanu.

Telekomunikāciju projektēšanas inženieris darbā:
  • vienojas ar pasūtītāju par plānotajiem darbiem un tehnisko uzdevumu;
  • izpēta ēku plānojumus, topogrāfiskos un inženiertopogrāfiskos plānus;
  • izstrādā tehnisko risinājumu un zīmē sakaru līnijas ierīkošanas projektu;
  • aprēķina projekta īstenošanai nepieciešamo darba un materiālu apjomu;
  • nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas sākotnējā projektā un saskaņo tās;
  • saskaņo izstrādāto projektu ar telekomunikāciju jomas uzraugošām iestādēm;
  • piedalās objekta projektētāju sapulcēs un veic apstākļu izpēti uz vietas;
  • ievēro atbilstošās likumdošanas prasības un tehniskos noteikumus.
Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums

Darbā lieto datoru un izmanto speciālas datorprogrammas (CAD programmnodrošinājumu, piemēram, AutoCAD), kā arī profesionālo literatūru un tehniskās rokasgrāmatas.

Darba apstākļi

Projektēšanas inženieris strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu; projektu saskaņošanas gaitā organizē tikšanās ar attiecīgo iestāžu pārstāvjiem; projekta realizācijas posmā jābrauc uz būvobjektiem.

Darba iespējas:

var strādāt telekomunikāciju uzņēmumos, kas nodarboties ar dažāda veida telekomunikāciju projektēšanu un būvi.