Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs veic amata darbības, lai nodrošinātu tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi, veic zvērinātā tiesu izpildītāja finanšu uzskaiti, kā arī atbilstoši pilnvarām veic citus zvērināta tiesu izpildītāja uzdotos darbus.

Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbā:

 • pilda amata pienākumus zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā;
 • veic amata darbības, lai nodrošinātu tiesas un citu institūciju un amatpersonu nolēmumu izpildi;
 • veic tiesas pavēstes un citu dokumentu piegādāšanu adresātiem;
 • veic mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietās;
 • piedalās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un veic citu šīs padomes uzlikto pienākumu izpildi;
 • veic zvērinātā tiesu izpildītāja finanšu uzskaiti;
 • sastāda aktus un paziņojumus;
 • veicot amata pienākumus, lieto Izpildu lietu reģistru;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

zvērināta tiesu izpildītāja palīga darba aprīkojums ir biroja tehnika (dators, printeris, skeneris, tālrunis), dažādi likumu krājumi un to skaidrojumi. Dodoties vizītēs pie klientiem, līdzi obligāti jābūt amata apliecībai.

Darba apstākļi:

zvērināta tiesu izpildītāja palīgs galvenokārt strādā birojā, ir amata darbības, kas jāveic ārpus biroja telpām - parādnieka deklarētajā vai juridiskajā adresē. Darba laiks ir 8 stundu darba diena. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja uzraudzībā. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs var aizvietot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma un slimības laikā. Pārējā laikā ar katrā konkrētā lietā izsniegtu zvērināta tiesu izpildītāja rakstisku atļauju zvērināta tiesu izpildītāja palīgam ir tiesības veikt konkrētas amata darbības.

Iespējamais atalgojums:

Amata atlīdzības zvērinātam tiesu izpildītājam ir noteikts ar Ministru kabineta noteikumiem, bet zvērināta tiesu izpildītāja palīgam atalgojums ir norādīts darba līgumā ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Atalgojuma apmēru ietekmē tādi apstākļi kā zvērināta tiesu izpildītāja biroja atrašanās vieta (reģions vai galvaspilsēta) un paša biroja finansiālās iespējas.

Darba iespējas:

zvērināta tiesu izpildītāja palīgs var strādāt zvērināta tiesu izpildītāja birojā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības, taisnīguma un godīguma sajūtai, pacietībai, augstai stresa noturībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jāpārzina likumu normas, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 21. septembrī