Apmācību un attīstības speciālists organizē personāla integrāciju organizācijā, organizē personāla mācību un attīstības pasākumus, izvērtē apmācību nepieciešamību un noderību, piedalās personāla motivēšanas un darba samaksas sistēmas izstrādē.

Apmācību un attīstības speciālists darbā:
  • nosaka un izstrādā obligātās  apmācības DUS darbiniekiem;
  • izveido un uztur mācību programmu jaunajiem DUS darbiniekiem e-apmācību un vadlīniju veidā;
  • uztur apmācību sistēmu e-vidē;
  • sadarbojas ar pārējām astoņām Statoil Fuel Retail valstīm un izstrādā kopīgas apmāčibu vadlīnijas;
  • apkopo apmācību piedāvājumus no vietējām apmācīibu kompānijām un organizē apmācības uzņēmumā;
  • apkopo darbinieku apmācību sertifikātus, kas noteikti likumdošanā;
  • izvērtē apmācību noderību, balstoties uz dažādu atskaišu rezultātiem;
  • izskata apmācību atsauksmes;
  • piedalās pārdošanas kampaņas izstrādē un uztur motivāciju kampaņas laikā.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru un labi pārzina datorprogrammas gan latviešu, gan angļu valodā. Izmanto planšetdatiru un viedtālruni, kā arī citus saziņas līdzekļus - Lync, Online sapulces.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena birojā un/vai apmācības degvielas uzpildes stacijā uz vietas. Jābūt labām komunikācijas un prezentēšanas prasmēm, kā arī teicamām svešvalodu zināšanām.

Darba iespējas:

dažādu nozaru uzņēmumos.