Scenogrāfs ir mākslinieks, kurš nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā, lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus. Tāpat scenogrāfam jāizprot cilvēku psiholoģija, jābūt atvērtam pret apkārt notiekošo, jāprot saskatīt daudzas citiem nepamanāmas lietas.

Scenogrāfs darbā:

 • profesionāli novērtē projekta realizēšanai nepieciešamo darbību secību un projekta realizēšanai nepieciešamās tehnoloģijas;
 • veido projekta metus;
 • apgūst skatuves tehniku;
 • pārzina tehniskas lietas, to mijiedarbību;
 • produktīvi organizē un plāno darba vidi un resursus;
 • rada/veido izrādes vai cita radoša projekta māksliniecisko telpas iekārtojumu;
 • realizējot projektu, ņem vērā pasūtītāja prasības;
 • sadarbojas ar citiem nozares speciālistiem, piemēram, režisoru, gaismotāju, operatoru u. c.;
 • iegūst informāciju par katra konkrētā projekta īstenošanai nepieciešamajiem materiāliem, veidojot projekta tematikai atbilstošu telpas māksliniecisko tēlu;
 • sastāda aptuvenu projekta izpildes termiņu grafiku;
 • sniedz klientam informāciju par projekta izpildes gaitu;
 • prezentē pasūtītājam projekta maketu;
 • ievēro nozares jaunākās tendences vizuālajā, estētiskajā un kompozīcijas noformējumā;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • izmanto nozares terminoloģiju, standartus;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

scenogrāfa darba rīki ir prāts, zīmulis, papīrs, lineāls, nazis, kartons, mērlente, dažādi būvmateriāli, audumi, u. tml. Tāpat, veidojot noteikta laika kompozīciju, tiek lasītas dažādas šo laiku raksturojošas grāmatas, informācija tiek meklēta internetā, muzejos, arhīvos u. c.

Darba apstākļi:

scenogrāfs strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c. Jārēķinās, ka darba laiks scenogrāfam ir nenormēts un tas ir atkarīgs no uzdotā uzdevuma/projekta un tā izpildes termiņiem. Scenogrāfam ir jāpiedalās teātra mēģinājumos, sekojot līdzi kā tiek aizņemta skatuve, kā arī jānovērtē idejas realizāciju, pārnesot to no maketa realitātē.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga scenogrāfam atkarīga no nodarbinātības veida – ja strādā līgumdarbus, saņem autoratlīdzību kā pašnodarbināta persona, bet, ja strādā kādā mediju kompānijā, tad saņem mēnešalgu. Tāpat atalgojums atkarīgs no scenogrāfa profesionālās pieredzes un projektam piešķirtajām summām – sākot no dažiem simtiem eiro un vairāk.

Darba iespējas:

scenogrāfs var strādāt teātros, radošās aģentūrās, multimediju, foto, video un animācijas uzņēmumos, vai strādāt kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt spilgtai iztēlei, abstraktai/tēlainai domāšanai, jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot un organizēt savu darbu, jāpiemīt radošumam, jāmīl daudz lasīt, jāspēj patstāvīgi meklēt un apkopot informāciju, jābūt izpratnei par krāsām, jābūt izpratnei par tehniskām lietām, jābūt komunikablam, jāspēj sadarboties ar citiem māksliniekiem, jāpārvalda valsts valoda un saziņas līmenī viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 10. novembrī