Izaugsmes vecinātājs (koučs) ir persona, kura, izmantojot katra cilvēka stiprākās puses un talantus, iespējami īsākā laika posmā palīdz klientam sasniegt vislabākos rezultātus biznesā, projektu darbā, uzņēmumā, nodaļā, jebkurā sociālajā struktūrā, kā arī personīgajā dzīvē vai skolā. Šodien ar terminu “izaugsmes veicinātājs (koučs)” apzīmē treneri, kurš palīdz cilvēkam izprast sevi un tikt mērķtiecīgāk dzīvē uz priekšu. Taču izaugsmes veicinātāji (kouči) dalās vairākās specialitātēs: organizāciju pārmaiņu vadību koučs, augstākās uzņēmumu vadības koučs, pārdošanas efektivitātes koučs, sporta koučs, koučs-karjeras konsultants, mērķu plānošanas speciālists u.c. Katrai specializācijai ir sava, specifiska apgūstamā apmācības sistēma un nav iespējams ar vienu apmācību kursu kļūt par kouču visās specializācijās. Viena no izplatītākajām koučinga specializācijām biznesā ir uzņēmuma pārmaiņu vadības koučs, augstākās uzņēmumu vadības koučs, bet jauniešu vai skolu vidē ir koučs-karjeras konsultants.

Izaugsmes veicinātājs (koučs) darbā:

  • veicina to, lai klients nosaka sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes;
  • palīdz klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un kompetences, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; 
  • palīdz izstrādāt jaunus uzvedības modeļus, kurus būtu jāpielieto, lai varētu veikt plānotās pārmaiņas;
  • stimulē pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu;
  • veido motivējošu vidi un palīdz klientam koncentrēties uz nosprausto mērķu sasniegšanu; 
  • nodrošina klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti.

Darba aprīkojums:

izaugsmes veicinātāja (kouča) darba aprīkojums ir biroja tehnika (dators, tālrunis, skaņu iekārtas), prezentāciju platformas.

Darba apstākļi:

izaugsmes veicinātājs (koučs) strādā iekštelpās (sava darba kabinetā, apmācībās, izstādēs vai konferencēs), bet darbs saistīts ar paaugstinātu spriedzi un stresu, jo vienā dienā var nākties intensīvi konsultēt vairākus desmitus klientu. Darba laiks ir atkarīgs no paša izveidotā grafika, taču, ja konsultācijas jāsniedz konferencēs vai izstādēs, tad var nākties konsultēt līdz pēdējam apmeklētājam.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga izaugsmes veicinātājam (koučam) atkarīga no izvēlētās koučinga specialitātes, nodarbinātības formas (darba līgums uzņēmumā kā štata vienība, biznesa konsultants kā ārpakalpojuma sniedzējs, vai karjeras konsultants - karjeras izvēles koučs izglītības iestādē), projektu realizācijas daudzuma, projektu realizācijas valsts (izmaksas projektiem katrā valstī atšķiras), projekta veida, kā arī no izaugsmes veicinātāja (kouča) profesionalitātes, pieredzes un sertifikācijas.

Darba iespējas:

izaugsmes veicinātājs var strādāt gan uzņēmumā, kurš piedāvā personīgās izaugsmes konsultācijas, gan korporatīvā uzņēmumā personāla pārvaldē kā personāla speciālists - koučs, gan kā pašnodarbinātā persona vai biznesa konsultants.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, savaldībai, nosvērtībai, spējai strādāt ar konfidenciālu informāciju, spējai organizēt savu laiku, jāpiemīt augstai stresa noturībai, jābūt ļoti labām zināšanām saskarsmes kultūrā un prasmei veidot pozitīvu kontaktu ar klientiem, jāpiemīt izcilām komunikācijas spējām un uzstāsānās prasmēm, kā arī ļoti labi jāpārvalda vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 15. decembrī