Ugunsdzēsējs glābējs darbā:
  • veic ugunsgrēku dzēšanu, neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu satiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem un radiācijas avārijām;
  • veic glābšanas darbus uz ūdens un ledus, pēc dabas katastrofām;
  • brīdina cilvēkus par iespējamo apdraudējumu, un nepieciešamības gadījumā glābj cilvēkus un sniedz tiem pirmo palīdzību, izved dzīvniekus un sargā īpašumu;
  • glābšanas darbu laikā uzlauž un nojauc būvkonstrukcijas;
  • pārbauda un novērtē ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam,  uztur tos tehniskā kārtībā.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar ugunsdzēsēju glābēju tehnisko aprīkojumu, sakaru līdzekļiem, uztur sakarus ar notikuma vietā iesaistītajiem dienestiem. Valkā formas tērpu,kaujas tērpu, siksnu ar karabīni, cimdus, ķiveri ar pasegu. Darbā izmanto arī cirvi un individuālo lukturi. Ja nepieciešams doties elpošanai nepiemērotā vidē, izmanto masku, kas tiek piestiprināta pie elpošanas aparāta.   

Darba apstākļi:

darbs maiņās: viena diennakts jāstrādā un trīs - brīvas. Strādā dzīvībai un veselībai bīstamā vidē (elpošanai nepiemērota vide, bīstamo un bioloģiski aktīvo vielu, jonizējošā starojuma avotu iedarbība, darbs augstumā, ūdeņos un uz ledus).

Darba iespējas:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.