Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks darbā
  • atbild par notikumu operatīvo pārvaldīšanu valstī;
  • nodrošina vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura „112” darbību;
  • organizē dokumentu projektu sagatavošanu ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas darbu un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura „112” darbības jomā;
  • pārbauda personāla profesionālo sagatavotību un kvalifikācijas uzturēšanu;
  • izvērtē veikto ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu kvalitāti.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru un citu biroja tehniku (skeneris, kopētājs), izmanto citus saziņas līdzekļus, piemēram, stacionāro telefonu un mobilo telefonu.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā birojā. Īpašos gadījumos nākas strādāt ārpus darba laikā noteiktajām stundām.

Darba iespējas:

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests.