Optometrista asistents konsultē klientu par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli, iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros, pielāgo un labo briļļu ietvarus, veic kontaktlēcu lietošanas un kopšanas apmācību, uzrauga redzes treniņus klientiem, veic tehniskos mērījumus atbilstoši sertificēta redzes speciālista nozīmējumam un rekomendācijām un nodarbojas ar redzes korekcijas līdzekļu un redzes veselības aprūpē lietojamo preču tirdzniecību.

Optometrista asistents ir optometrista vai oftalmologa (acu ārsta) palīgs, kurš konsultē cilvēkus ar redzes problēmām par piemērotākā briļļu ietvara un lēcu vai kontaktlēcu iegādi.

 

Optometrista asistents darbā:

 • izvēlas klientam redzes korekcijas līdzekļus (brilles, kontaktlēcas, nakts lēcas) un redzes veselības aprūpei lietojamās preces atbilstoši optometrista vai oftalmologa nozīmējumam un rekomendācijām;
 • padziļināti izprot optometrista vai oftalmologa nozīmējumā vai rekomendācijās sniegto informāciju;
 • piedāvā klientam atbilstošākās optisko briļļu lēcas;
 • novērtē klienta sejas un acs parametru saderību ar izvēlētā optisko briļļu vai saulesbriļļu ietvara tehniskajiem parametriem;
 • izskaidro klientam redzes korekcijas līdzekļa lietošanas un kopšanas nosacījumus;
 • iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros atbilstoši optometrista vai oftalmologa nozīmējumam;
 • pielāgo klientam izgatavoto redzes korekcijas līdzekli;
 • veic redzes korekcijas līdzekļa remontu;
 • apmāca klientu, kā ielikt, izņemt un kopt kontaktlēcas;
 • informē klientu par redzes veselības veicināšanas iespējām;
 • tirgo redzes korekcijas un redzes veselības aprūpes līdzekļus, nodrošina preču klāstu;
 • regulāri pilnveido savas profesionālās zināšanas par jaunām tehnoloģijām un iespējām redzes optikas jomā.

Darba apstākļi un aprīkojums

Optometrista asistents strādā telpās. Darba laiks atkarīgs no iestādes vai uzņēmuma noteiktā darba laika. Var būt noteikts darba apģērbs atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai. Ikdienā izmanto aprīkojumu (instrumentus un datorizētas iekārtas) redzes optikas līdzekļu pārbaudei un optisko lēcu ievietošanai  briļļu ietvaros. Tāpat ikdienā izmanto kases aparātu un biroja aprīkojumu. Darbā pie datora specializētā sistēmā noformē un veic briļļu lēcu pasūtījumu atbilstoši ražotāja vadlīnijām. Optometrista asistentam pamatā darbs ir ar klientiem un darba procesā var būt stresa situācijas.

Darba un izaugsmes iespējas

Optometrista asistentam ir plašas darba iespējas redzes optikas salonos un veikalos, kā arī aprūpes komandas sastāvā veselības aprūpes iestādēs, piemēram, par optometrista vai oftalmologa asistentu. Tāpat optometrista asistents var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants. Optometrista asistents var strādāt arī redzes korekcijas līdzekļu ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmumos.
Optometrista asistentam ir iespēja turpināt studijas optometrijas bakalaura un maģistra līmeņa studiju programmās, lai iegūtu optometrista kvalifikāciju un kļūtu par ārstniecības personu, kura var veikt profesionālu acs un redzes sistēmas aprūpi, novērtēt redzes funkcijas un izrakstīt redzes optiskos palīglīdzekļus. Vairāk par optometrista profesiju lasi šeit.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Labas saziņas un sadarbības prasmes, pacietība.
 • Stresa noturība, iejūtība, spēja pieņemt lēmumus.
 • Jābūt gatavam jaunām, interesantām situācijām, kuras ir jāatrisina sadarbībā ar klientu.
 • Patiesa interese palīdzēt klientam atrast piemērotāko redzes korekcijas vai redzes veselības aprūpes līdzekli, kas atbildīs sertificēta redzes speciālista nozīmējumam, kā arī klienta vēlmēm un finansiālajām iespējām.
 • Labas jomas profesionālās zināšanās un vēlme pilnveidoties.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Jau skolas laikā attīsti prasmi sadarboties ar cilvēkiem, uzklausīt citus. Strādājot ar klientiem, ir nepieciešama pacietība, jācenšas veidot sadarbība tā, ka klients uzticas. 
 • Ja plāno savu profesionālo karjeru veidot optometrijas jomā, jau skolas laikā pievērs uzmanību matemātikas un fizikas pamatu apguvei, meklē un lasi informāciju par redzes fizioloģiju (kā darbojas cilvēka redze), iegūtās zināšanas varētu noderēt, lai labāk izprastu studiju procesā apgūstamās tēmas.
 • Redze ir viena no maņām, kas ir būtiska cilvēka pilnvērtīgai ikdienai un sociālai aktivitātei. Tāpēc ir būtiski, lai ieejot jebkurā optikas tirdzniecības vietā, klients saņemtu zinoša un profesionāla speciālista konsultāciju. Optometrista asistents pēc profesijas apguves, prot ne vien pārdot redzes korekcijas un redzes veselības aprūpes līdzekļus, bet arī padziļināti saprast receptes, piemeklēt pareizo briļļu ietvaru, lēcu materiālu, apmācīt kontaktlēcu lietotājus, var izskaidrot klientam ietvaru un briļļu lēcu materiālu atšķirību u.tml. Pēc veiksmīgas studiju programmas absolvēšanas, optometrista asistentam ir pietiekamas profesionālas zināšanas, lai klientam patstāvīgi sniegtu konsultācijas savas kompetences ietvaros.
 • Darbs šajā profesijā ir interesants, turklāt ir gandarījums, ka ar savu darbu ir iespēja palīdzēt cilvēkiem saglabāt redzi. Ja patīk strādāt ar cilvēkiem un ir interese par acu aprūpi un tehnoloģijām, tad optometrista asistenta darbs varētu būt piemērots.

Informācija sagatavota sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmas "Optometrista asistents" vadītāju Evitu Kassalieti un OptiO Āgenskalns Optometrista asistenti, optiķi Ievu Degteri.

Publicēts 2024. gada 17. jūnijā