Slimnīca ir medicīnas iestāde, kas paredzēta gan stacionēto, gan ambulatoro slimnieku diagnostikai un ārstēšanai. Ambulatorie pacienti ir tie, kuru veselības stāvoklis nav tik smags, lai būtu nepieciešamība ārstēties uz vietas slimnīcā (stacionārā). Daudzprofilu slimnīca sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā, piemēram, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca. Ir slimnīcas, kas specializējas noteiktu ārstniecības un diagnostikas pakalpojumu sniegšanā. Piemēram, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca sniedz augsti kvalificētu ārstniecības palīdzību skeleta traumu gadījumos, kompli­cētu traumu seku novēršanā, veic operācijas dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” – sniedz ārstniecības pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

Publicēts 2022. gada 27. janvārī