Zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi, kā arī citas likumā noteiktas darbības.

Zvērināts tiesu izpildītājs darbā:

  • veic tiesu un citu institūciju lēmumu izpildi (piemēram, parādu piedziņu, uzturlīdzekļu piedziņu, administratīvā likuma pārkāpuma sodu piedziņu, izlikšanu no dzīvesvietas u.c.);
  • piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus;
  • fiksē faktus (piemēram būvlaukumā veiktie darbi, saskarsmes tiesības);
  • veic mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;
  • rīko publiskās izsoles;
  • vada mediācijas (izlīguma) procesu atbilstoši Mediācijas likumā paredzētajiem noteikumiem un kārtībai.

Darba aprīkojums

Zvērināta tiesu izpildītāja darba aprīkojums ir biroja tehnika (dators, printeris, skeneris, tālrunis), dažādi likumu krājumi un to skaidrojumi. Dodoties vizītēs pie klientiem, līdzi obligāti jābūt amata apliecībai.

Darba apstākļi

Zvērināta tiesu izpildītāja darbs pamatā norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Taču ir amata darbības, kas jāveic ārpus biroja telpām, piemēram, izbraukumi uz lietā iesaistītās personas dzīvesvietu. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas

Zvērināti tiesu izpildītāji ir vienlīdzīgi un veic līdzvērtīgas funkcijas, tieši šajā amatā nav karjeras kāpnes. Taču zvērināts tiesu izpildītājs nemitīgi papildina zināšanas un uzkrāj pieredzi, lai nepieļautu kļūdas un rastu risinājumus vissarežģītākajās situācijās. Zvērināti tiesu izpildītāji ir pielīdzināti valsts amatpersonām un ir reģistrējušies kā pašnodarbinātas personas.  

Iespējamais atalgojums

Amata atlīdzība zvērinātam tiesu izpildītājam ir noteikta Ministru kabineta noteikumos par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm. Atalgojums ir atkarīgs no izpildīto lietu daudzuma, kā arī piedzītās summas apmēra.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt vēlmei nemitīgi papildināt zināšanas un sekot līdzi likumu un citu normatīvo aktu izmaiņām; jāievēro precizitāte un rūpība, pildot katru lietu; jābūt zināšanām lietvedībā un labām datorprasmēm; jāspēj saplānot veicamās darbības un iekļauties noteiktajos termiņos; jābūt ļoti labām komunikācijas spējām un stresa noturībai.

Publicēts 2021. gada 17. maijā