Gids vada izglītojošas ekskursijas kultūras vai dabas objektos.

  • vada izzinošas ekskursijas kultūrvēsturiskos vai dabas objektos, muzejos, izstādēs, Latvijas pilsētās un lauku novados;
  • pavada individuālus tūristus vai tūristu grupas ekskursiju laikā;
  • sniedz tūristiem informāciju par Latviju, tās vēsturi, mūsdienu sabiedriskās un politiskās dzīves norisēm un apskates objektiem;
  • izstrādā jaunus ekskursiju maršrutus un to aprakstus;
  • vāc, sistematizē un apkopo informāciju par tūrisma vietām un objektiem;
  • sastāda tūrisma ceļvežus, informatīvus un reklāmas materiālus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru ar interneta pieslēgumu, dažādus drukātos materiālus par kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī biroja tehniku.

Darba apstākļi:

darba laiks nav reglamentēts, un tam var būt sezonāls raksturs (vairāk darba ir vasarās); strādā Latvijas teritorijā gan brīvā dabā, gan telpās ar individuāliem tūristiem un tūristu grupām; nepieciešamas organizatora spējas; saskaras ar dažādu valstu, kultūru un nacionalitāšu cilvēkiem, sazinoties svešvalodās, līdz ar to darbs var būt psiholoģiski saspringts; darbs ir fiziski nogurdinošs, jo daudz jāstaigā, liela slodze balsij; jāiegaumē liels informācijas apjoms.

Darba iespējas:

iespējams specializēties, vadot ekskursijas par noteiktām tēmām, noteiktos maršrutos vai tūrisma objektos; var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar tūrisma ceļojumu un ekskursiju organizēšanu, tūrisma informācijas centros, kas piedāvā gida pakalpojumus un ekskursijas, kā arī tūrisma objektos; var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.