Skaņu operators ir speciālists, kurš cenšas pēc iespējas savienot pasūtītāja norādītās skaņu formāta vēlmes ar telpas/vietas tehniskajām iespējām.

Skaņu operators darbā:

 • nodrošina pasākumu apskaņošanu;
 • plāno skaņu tehnikas resursus;
 • veic skaņas ierakstīšanu, apstrādi un pēcapstrādi;
 • sagatavo audio materiālu (mūzikas, balss, skaņu efektu) atskaņošanu;
 • veic elektroniskās aparatūras izvietošanu;
 • strādā ar dažādiem mikrofoniem, skaņas pastiprinātājiem, skaņu pultīm un skaņu ieraksta iekārtām;
 • nosaka skaņu ieraksta iekārtu gatavību un atbilstību veicamajam darba uzdevumam;
 • apzina un plāno veicamo darba uzdevumu;
 • izvērtē ar darba izpildi saistītos riskus;
 • plaši izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • sadarbojas ar citiem speciālistiem;
 • ievēro autortiesību normas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • izmanto audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

skaņu operatora darba aprīkojums ir dažādas audio iekārtas, multimediju programmas, specifiskas skaņas ierakstu programmas. Tāpat darbā neatņemams rīks ir jaudīgs dators, kurš spēj vienlaikus apstrādāt lielu skaņas materiālu.

Darba apstākļi:

skaņu operators strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c. Jārēķinās, ka darba laiks skaņu operatoram ir nenormēts un ir atkarīgs no uzdotā uzdevuma/projekta un tā izpildes termiņiem.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga skaņu operatoram atkarīga no darba vietas, darba līguma, veicamā darba apjoma un biežuma, kā arī no paša skaņu operatora pieredzes un profesionalitātes.

Darba iespējas:

skaņu operators var strādāt kultūras institūcijās (televīzijā, teātrī, kino), uzņēmumos, vai strādāt kā pašnodarbinātā persona, piedāvājot apskaņošanas un audio materiāla atskaņošanas risinājumus dažādiem pasākumiem.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt augstām darba spējām, izturībai, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot un organizēt savu darbu, jāpiemīt radošumam, jāspēj sadarboties ar citiem kultūras jomas speciālistiem, jāprot lietot audio aparatūra un to savienojošās komponentes, jāprot izmantot dažādus audio formātus, jāizprot audio iekārtu īpašības, jābūt zināšanām par elektrību, tās jaudu, kā arī jāpārvalda valsts valoda un viena svešvaloda (gan saziņas, gan profesionālās terminoloģijas līmenī).

Publicēts 2021. gada 14. janvārī