Tiesas priekšsēdētāja vietnieks darbā:

 • aizstāj tiesas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā;
 • pieņem apmeklētājus;
 • atbild uz iedzīvotāju sūdzībām;
 • paraksta dažādus tiesas administratīvos dokumentus, izpildrakstus u. tml.;
 • organizē tiesas darbu;
 • sadala lietas un darba pienākumus starp tiesnešiem;
 • veic tiesas darbinieku ikgadējās novērtēšanas;
 • veic tiesas kancelejas darba uzraudzību dokumentu noformēšanā;
 • nodod tiesnešiem izlemšanai dažādus jautājumus, kuri saistīti ar sprieduma izpildi;
 • strādā ar dažādām datu bāzēm, piemēram, Tiesu informācijas sistēma, Iedzīvotāju reģistrs, Ārvalstnieku reģistrs, Lursoft u.c.;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savas profesionālās zināšanas;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

tiesas priekšsēdētāja vietnieka darba aprīkojums ir dators, tālrunis, printeris, skeneris specifiskas datorprogrammas un datu bāzes, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti un likumu krājumi.

Darba apstākļi:

tiesas priekšsēdētāja vietnieks strādā iekštelpās. Darba laiks ir noteikts standarta – no 8:30 līdz 17:00. Brīvdienās un svētku dienās darba pienākumi nav jāpilda.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiesas priekšsēdētāja vietniekam ir noteikta darba līgumā un ir atkarīga no amata kategorijas, darba stāža, kā arī reģiona, kurā atrodas tiesu nams.

Darba iespējas:

tiesas priekšsēdētāja vietnieks var strādāt tieslietu sistēmā, ieņemot arī augstākas kategorijas amatus, ja ir iegūta atbilstoša juridiskā izglītība, kā arī var strādāt valsts pārvaldes iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai un taisnīguma izjūtai (jābūt godīgam un objektīvam), kā arī analītiskai domāšanai un empātijai. Jāpiemīt izturībai un pacietībai, jāspēj strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos, jāspēj organizēt savu darbu un laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām un jāspēj strādāt individuāli un komandā, jābūt vēlmei attīstīt savas zināšanas un prasmes, jāprot strādāt MS Office vidē, jāpārvalda valsts valoda un vēlamas vismaz vienas svešvalodas zināšanas.

Publicēts 2021. gada 2. augustā