Māsas palīgs ir profesionāls veselības aprūpes darbinieks, kurš strādā ārstniecības iestādē un veic pacientu aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību, atbilstoši savam kompetences līmenim. Māsas palīgs uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidojot savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Māsas palīgs darbā:

 • veic māsas nozīmētās darbības pacientu pamata vajadzību nodrošināšanai, tostarp novērtē pacienta spējas veikt ikdienas aktivitātes, asistē pacienta barošanā, injekciju veikšanā, apģērbšanā u.c.;
 • informē māsu par savu veikto darbu rezultātiem;
 • dokumentē visas savas veiktās aprūpes darbības;
 • izsniedz pacientiem veļu;
 • palīdz pacientiem veikt (nepieciešamības gadījumā veic) nepieciešamos higiēnas pasākumus/procedūras;
 • sakārto palātu pirms pacienta uzņemšanas un pēc viņa izrakstīšanas;
 • veic bioloģiskā materiāla (asins, krēpu u. c.) savākšanu, transportēšanu;
 • palīdz veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām;
 • veic skalošanas, katetrizācijas, svēršanas, pārsēju nomaiņas u. tml.;
 • piedalās rehabilitācijas pasākumu veikšanā pacienta veselības atjaunošanai vai stabilizēšanai;
 • veic māsas nozīmētās aprūpes darbības pacientiem ar ķirurģiskām saslimšanām (piem., palīdz sagatavot pacientu akūtām vai plānveida operācijām, veic ķirurģisko instrumentu un materiālu sagatavošanu sterilizācijai, uzglabāšanai u. tml.);
 • veic māsas nozīmētās darbības, kas saistītas ar nepieciešamo specifisko aprūpi bērniem;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību un asistē sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • ievēro konfidencialitāti un darbojas saskaņā ar normatībvajiem aktiem un profesionālās ētiskas pamatprincipiem;
 • ievēro piesardzības pasākumus darbā ar bioloģiski bīstamiem materiāliem – ķīmioterapeitiskie līdzekļi, radioaktīvie materiāli, potenciāli infekciozi organisma atdalījumi u. tml.;
 • nodrošina vides aizsardzību;
 • ievēro vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro darba higiēnas prasības.

Darba aprīkojums:

māsas palīgs darbā ir speciālā medicīnas personālam paredzētā apģērbā, kā arī ļoti stingri ievēro individuālo darba aizsarglīdzekļu izmantošanu (vienreizlietojamie cimdi, sejas maska u.c.). Darba telpas ir vairākas, sākot ar uzņemšanas/reģistrācijas punktu un līdz pacientu palātām un saimniecības nodrošinājuma telpām. Tāpat darbā tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris u.tml.), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija, izmanto specifisku medicīnas terminoloģiju, iestādes iekšējās kārtības un programmas.

Darba apstākļi:

māsas palīgam ir aktīvs darbs pārsvarā kustībā, pie paaugstinātas fiziskās slodzes. Tāpat darbs ir saistīts ar veselībai bīstamām ķīmiskām vielām. Pastāv inficēšanās risks ar bioloģisko materiālu (asinīm, ādas slimībām u.c.). Darbu veic individuāli vai vairāku speciālistu komandā. Jāņem vērā, ka pacienti ir dažādu tautību pārstāvji, tādēļ nepieciešamas labas svešvalodas zināšanas. Iespējama saskarsme ar hroniski slimiem pacientiem.

Darba iespējas:

māsas palīgs var strādāt valsts vai privātās ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs.

Iespējamais atalgojums:

kopumā Latvijā noteiktā māsas palīga alga ir sākot no 524 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā strādā, kā arī daudz citiem faktoriem.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt izteiktai precizitātei, ļoti labām komunikācijas prasmēm, paškontrolei, atbildības izjūtai, pacietībai, empātijai, jāpārzina dažādas terapijas iekārtas, jābūt organizētam, jāpiemīt elastībai dažādās situācijās, tolerancei, turklāt jābūt vēlmei pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Publicēts 2019. gada 10. septembrī