Fizioterapeits ir ārstniecības persona, kas pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus, veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un sniedz atzinumus, veic profesionālās izglītības darbu.

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē cilvēka fizisko un funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Fizioterapeita darbības lauks ir plašs – fizioterapeits var palīdzēt kaulu, locītavu, muskuļu saslimšanu un traumu gadījumos, nervu sistēmas saslimšanu un traumu gadījumos, galvas un muguras smadzeņu bojājuma un to komplikāciju gadījumos, sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanu gadījumos, elpošanas sistēmas saslimšanu gadījumos u.c.

Fizioterapeits darbā:

 • strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem, pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī senioriem;
 • veic pacientu izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu, šo rezultātu interpretāciju. Lai noteiktu pacienta fizisko un funkcionālo stāvokli, fizioterapeits savā darbā izmanto dažādas izvērtēšanas metodes: stājas un gaitas analīze; kustību apjoma mērījumus; muskuļu funkciju izvērtējums, līdzsvara un koordinācijas testus, kā arī dažādus citus speciālos testus;
 • kopā ar pacientu izstrādā ārstēšanas plānu, izvēlas atbilstošas ārstēšanas metodes un īsteno terapijas plānu;
 • novērš vai mazina funkcionālos ierobežojumus, samazina sāpes, uzlabo locītavu mobilitāti un stabilitāti, stiprina muskulatūru, mazina muskulatūras disbalansu, uzlabo kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, uzlabo līdzsvaru un koordināciju;
 • ārstēšanā var izmantot dažādas fizikālās terapijas procedūras - siltuma, aukstuma aplikācijas, elektroterapiju, ultraskaņas procedūras un citas;
 • motivē pacientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā;
 • nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar citiem rehabilitācijas speciālistiem;
 • veic pacienta ārstēšanas rezultātu novērtēšana, rekomendāciju sniegšanu;
 • veic veselību veicinošus un profilaktiskus pasākumus;
 • aizpilda nepieciešamo dokumentāciju;
 • regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, nozares semināros, konferencēs, kongresos, lasa zinātnisko literatūru;
 • ievēro darba higiēnas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un darba tiesisko attiecību normas.

Darba aprīkojums:

medicīnas apģērbs atbilstoši darba vietas pieņemtajai kārtībai, inventārs – kušete, aprīkojums, kas nepieciešams vingrojot: vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, paklājiņi, hanteles, vingrošanas gumijas un citi. Tiek izmantotas biroja iekārtas (dators, kopētājs, printeris), dažādas datu bāzes un programmas, medicīniskā dokumentācija un iestādes iekšējās lietvedības programmas.

Darba apstākļi:

fizioterapeitam ir speciāli ierīkots kabinets, kur notiek individuālās vai grupu nodarbības.

Iespējamie riska faktori: stress, psihoemocionālā slodze, fiziska slodze, kā arī liela uzmanības koncentrācija visas dienas garumā.

Darba iespējas:

fizioterapeits savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai multiprofesionālas rehabilitācijas komandas sastāvā ārstniecības iestādē, kas reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus, var strādāt kā individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona.

Iespējamais atalgojums:

fizioterapeita atalgojums vidēji ir sākot no 950 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā fizioterapeits strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

fizioterapeitam noteikti jābūt ar labām komunikācijas spējām, aktīvam – ne tikai darba vidē, arī ārpus tās, pozitīvam un dzīvespriecīgam, atbildīgam, jāspēj tikt galā ar stresu, jābūt pacietīgam, nosvērtam, jāspēj sastrādāties komandā, jāspēj pielāgoties dažādām situācijām.

2019. gada 15. novembrī