Meklēšanas rezultāti

Advokātu birojs - Darbavieta
Advokātu birojs piedāvā juridisko palīdzību dažādās jomās - saistību tiesības, banku un finanšu tiesības, komerctiesības, būvniecība un nekustamais īpašums, darba tiesības, mantojuma tiesības, vides tiesības, nodokļu tiesības, publiskie iepirkumi, kriminālprocess, klientu pārstāvība tiesvedībās u.c.
Apģērbu dizaina un modes studijā tiek projektēti, plānoti un izstrādāti jauni un oriģināli apģērbu dizaina modeļi.
Apsardzes un drošības uzņēmums sniedz drošības pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Uzņēmums veic vispārēju apsargājamā objekta novērtējumu, drošības plāna izstrādi, sniedz ieteikumus drošības uzlabošanai un veic objektu aizsardzību.
Arhitektu birojs - Darbavieta
Arhitektu birojs sagatavo sabiedrisko, dzīvojamo un citu ēku būvprojektus, publisko un privāto ārtelpu būvprojektus, sagatavo būvprojektu tehnisko dokumentāciju, maketus, rasējumus un specifikācijas, izstrādā teritoriālplānojumus un teritoriju labiekārtošanas plānus.
Augstskola - Darbavieta
Augstskola ir augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas īsteno akadēmiskas un profesionālas studiju programmas, kā arī veic zinātnisko darbību un nodarbojas ar māksliniecisko jaunradi.
Autoceļu uzturēšanas uzņēmums, nodrošina valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī pašvaldību tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu.
Autoserviss - Darbavieta
Autoservisā veic auto apkopi, remontu un citus darbus, kas saistīti ar  auto laba tehniskā stāvokļa nodrošināšanu.
Banka - Darbavieta
Banka ir kredītiestāde, kas piesaista privātpersonu, uzņēmumu un valsts iestāžu brīvos naudas līdzekļus un sniedz finanšu pakalpojumus - pieņem noguldījumus, izsniedz kredītus, veic norēķinus un pārskaitījumus, valūtas maiņu u.c.
Bibliotēka - Darbavieta
Bibliotēka sniedz informatīvos pakalpojumus. Tajā ir pieejams grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājums, kas tiek apkopots, sistematizēts un uzturēts.
Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, kā arī var piedāvāt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu.
Dabas aizsardzība - Darbavieta
Dabas aizsardzības iestāde īsteno valsts dabas aizsardzības politiku, tostarp apsaimnieko un pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
Degvielas tirdzniecības uzņēmums veic degvielas (benzīna, dīzeļdegvielas, autogāzes, biodegvielas) mazumtirdzniecību un / vai  vairumtirdzniecību. Degvielas tirdzniecības uzņēmumi sniedz arī ērtas iepirkšanās pakalpojumu, piedāvājot iegādāties ar auto apkopi saistītas preces, ēdienu, dzērienus u.c.
Dzelzceļš - Darbavieta
Dzelzceļš ir virszemes transporta veids, kas paredzēts iekšzemes un starptautiskai pasažieru un kravu pārvadāšanai, turklāt tas nodrošina liela apjoma pārvadājumu efektīvu realizāciju.
Ēdināšanas uzņēmums sniedz dažādus ēdināšanas pakalpojumus, piedāvājot klientiem plašu ēdienu un dzērienu klāstu. Ēdināšanas uzņēmumi var būt lieli un ar daudziem darbiniekiem vai nelieli ģimenes uzņēmumi, kuros strādā daži cilvēki (bieži vien arī paši īpašnieki), kas veic visus darbus.
Elektronikas uzņēmumi izstrādā un ražo elektroniskās sistēmas (iekārtas, ierīces, aparatūru), kas darbojas uz kontrolētas elektronu (vai citu lādētu daļiņu) plūsmas pamata, to mijiedarbību ar elektromagnētisko lauku. Elektronikas uzņēmumu ražotās elektroniskās sistēmas, aparātus un iekārtas pielieto visās rūpniecības nozarēs.
Elektrotīklu uzturēšanas uzņēmums nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumus, rūpējas par elektrotīkla uzturēšanu un attīstību, nodrošina elektrības pieslēgumus, elektroenerģijas patēriņa datu uzskaiti un ar to saistītos pakalpojumus.
Farmācijas uzņēmums - Darbavieta
Farmācijas uzņēmums ražo farmaceitiskās pamatvielas, farmaceitiskos preparātus un uztura bagātinātājus,  reģistrē jaunas zāles, veic pētniecisko darbu farmācijas jomā, kā arī iegulda līdzekļus jaunu farmaceitisko produktu izstrādē.
Frizētava - Darbavieta
Frizētavā klientiem tiek veidoti matu griezumi, frizūras un krāsoti mati, izmantojot profesionālos instrumentus un profesionālo matu kosmētiku.
Hide enterprise

Pages