Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums veic esošu ēku rekonstrukciju un jaunu ēku būvniecību, industriālo ēku būvniecību un inženiertehnisko komunikāciju (ūdensapgāde, siltumapgāde, kanalizācija, ventilācija u.c.) izbūvi. Būvniecības un nekustamā īpašuma uzņēmums var piedāvāt arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un nodarboties ar starpniecību nekustamo īpašumu (zemes, ēku, dzīvokļu) pirkšanā un pārdošanā.

Publicēts 2022. gada 25. janvārī