Zvērināta advokāta palīgs sniedz juridiskos pakalpojumus zvērināta advokāta vadībā un uzraudzībā.

Zvērināta advokāta palīgs darbā:

  • sniedz klientiem juridisko palīdzību gan aizstāvot un pārstāvot tiesā, gan pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, tostarp krimināllietās;
  • sniedz klientiem juridiskās konsultācijas, gatavo dokumentus (līgumus, atzinumus, dokumentus tiesām u.c.), kā arī veic citas juridiskās darbības;
  • sagatavotos dokumentu projektus saskaņo ar patronu (zvērinātu advokātu, kurš uzņēmies vadīt, apmācīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu);
  • palīdz savam patronam veikt atsevišķus uzdevumus;
  • ievēro profesionālās saskarsmes principus, profesionālo ētiku un konfidencialitāti;
  • piedalās Latvijas Zvērinātu advokātu padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos.

Darba aprīkojums

Zvērināta advokāta palīgs darbā lieto juridiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas un juridiskās informācijas datubāzes.

Darba apstākļi

Zvērināta advokāta palīga darbs norit telpās pie datora un ar speciālo dokumentāciju. Parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Taču darba laiks var būt atkarīgs no darba vietas, klientu pieplūduma un veicamo uzdevumu sarežģītības.

Darba iespējas

Zvērināta advokāta palīgs ir pašnodarbinātais, kas strādā zvērināta advokāta (patrona) uzraudzībā. Kad zvērināta advokāta palīgs patrona vadībā nostrādājis piecus gadus, viņš var kārtot advokāta eksāmenu. Pēc zvērināta advokāta statusa iegūšanas var strādāt par zvērinātu advokātu individuāli vai praktizēt kopā ar citiem zvērinātiem advokātiem.

Iespējamais atalgojums

Zvērināta advokāta palīga atalgojums atkarīgs no vienošanās ar klientu, biroju vai zvērinātu advokātu. Tāpat atlīdzība ir atkarīga no konkrētās lietas, piemēram, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības lietās tā ir fiksēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt precīzam, uz detaļām orientētam, radošam, ar augstu atbildību; jāievēro konfidencialitāte pret klientu; jābūt psiholoģiskajai noturībai un stresa noturībai; jāprot publiski uzstāties un argumentēt; jāspēj analītiski domāt, analizēt, pētīt; jāpiemīt domāšanai, kas vērsta uz problēmu risināšanu; ir jābūt ļoti labām rakstīšanas prasmēm; labi jāpārzina latviešu valoda un svešvalodas (īpaši angļu un krievu valoda).

Fotomateriāli no ZAB Sorainen arhīva.

Publicēts 2021. gada 24. maijā