Elektroinženieris elektrosadales tīklos veic elektroiekārtu projektēšanu, pētniecību, montāžu, ekspluatāciju un remontu.

Elektroinženieris elektrosadales tīklos darbā:
  • nodrošina elektroiekārtu drošu darbību;
  • veic elektroiekārtu tehniskā stāvokļa analīzi;
  • plāno paredzamos un veicamos ekspluatācijas, remonta un rekonstrukcijas darbus;
  • uzrauga rekonstruētos objektus un releju aizsardzības un automātikas montāžu;
  • pārbauda un pieņem tos ekspluatācijā;
  • apmāca personālu jaunizbūvēto un rekonstruēto ietaišu ekspluatācijā;
  • nodrošina Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzes uzturēšanu.
Darba aprīkojums:

strādā ar  jaunākajām IT tehnoloģijām, ir autovadītāja apliecība.

Darba apstākļi:

strādā  biroja telpās, dodas izbraukumos uz objektiem. Astoņu stundu darba diena.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.