Lektors ir akadēmiskais amats, kurā ievēl uz sešiem gadiem personas ar doktora vai maģistra grādu, lektoru uzdevumus nosaka augstskolas satversme.

Lektors darbā:
  • nodrošina un vada studiju darbu - īsteno studiju programmu, sagatavo lekciju kursu, lasa lekcijas Latvijas, ārvalstu (pēc nepieciešamības un vēlēšanās) augstskolās, koledžās;
  • veic pētniecības darbu, t.sk., sagatavo un publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos zinātnisko rakstu krājumos;
  • apmeklē un uzstājas ar prezentācijām par pētījumiem starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • darbojas (pēc vēlēšanās) augstākās izglītības iestādē izveidotajās komisijās, Senātā;
  • vada pētniecības darbu bakalaura un maģistra grāda iegūšanai;
  • strādā par vieslektoru citās augstskolās vai koledžās;
  • dodas komandējumos pieredzes apmaiņā uz citu valstu augstskolām;
  • apmeklē papildu izglītības kursus.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja iekārtas (datoru, portatīvo datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un dažādus saziņas līdzekļus (e-pastu, internetu, tālruni, mobilo tālruni), prezentācijai nepieciešamo tehniku – tāfeli, kodoskopu, projektoru. Strādā ar dažādiem augstskolas iekšējiem un ārējiem dokumentiem, normatīvajiem aktiem.

Darba apstākļi:

galvenokārt strādā augstākās izglītības iestādes telpās astoņu stundu darba dienu, daļu darba laika pavadot pie datora un daļu darba laika, pasniedzot lekcijas. Darbs saistīts ar ilgstošu stāvēšanu kājās. Ik pa laikam strādā arī vakaros, tiekoties ar studentiem, apmeklējot zinātniskās konferences vai uzstājoties tajās ar prezentācijām par pētījumiem, strādā arī brīvdienās mājās, sagatavojot lekcijas. Reizēm dodas komandējumos uz citām pilsētām vai valstīm, kur veic savus pienākumus citā (svešā) vidē. Darba laikā nemitīgi komunicē ar cilvēkiem.

Iespējamais atalgojums:

lektora atalgojums ir virs vidējā valsts atalgojuma līmeņa. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un iestādes, kurā lektors strādā.

Darba iespējas:

strādā valsts vai privātās augstākās izglītības iestādēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāmīl cilvēki, jābūt komunikablam, ar augstu atbildības sajūtu un ļoti labām saskarsmes spējām, jāspēj nepārtraukti izglītoties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, jābūt labam organizatoram, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt psiholoģiskai noturībai, analītiskai domāšanai, valsts valodas zināšanām visaugstākajā līmenī, jāpārzina angļu, krievu valoda (it īpaši lasītprasme), jāprot strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām.

Publicēts 2020.gada 20.aprīlī