Nesagraujošās testēšanas inspektors veic gaisa kuģa konstrukcijas elementu detalizētu pārbaudi uz plaisām, koroziju, nepilnībām, u. tml., izmantojot nesagraujošas testēšanas metodes, tādus ka Virpuļstrāvas, Ultraskaņas, Kapilārā, Magnētisko daļiņu u. tml.,  saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām. 

Nesagraujošās testēšanas inspektors darbā:

  • veic nesagraujošās testēšanas iekārtu iestatīšanu un kalibrēšanu attiecīgam darbam saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām;
  • veic gaisa kuģa konstrukcijas elementu detalizētu pārbaudi ar nesagraujošās testēšanas metodēm saskaņa ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām;
  • nosaka neatbilstības (defektu) indikācijas un iespējamos cēloņus, novērtē un analizē testa rezultātus;
  • dokumentē uz ziņo par pārbaudes rezultātiem atbilstoši uzņēmuma procedūrām;
  • izpilda noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
  • lietot ugunsdzēsības līdzekļus.

Darba aprīkojums:

nesagraujošās testēšanas inspektors darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju, speciālas mērierīces un testēšanas iekārtas, kā arī tiek izmantota biroja tehnika (dators, printeris, telefons). Darbs tiek pildīts uniformā.

Darba apstākļi:

nesagraujošās testēšanas inspektora darbs norit gan angārā, gan uz gaisa kuģa un darbnīcās. Darba pienākumi jāpilda arī augstumā. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika, ieskaitot darbu nakts maiņās.

Darba iespējas:

nesagraujošās testēšanas inspektoram darbs iespējams jebkurā aviokompānijā. Izvēloties strādāt aviokompānijā “airBaltic”, darbiniekam tiek izstrādāta karjeras un atalgojuma izaugsmes sistēma.

Iespējamais atalgojums:

nesagraujošās testēšanas inspektoram atalgojums atkarīgs no aviokompānijas vai tehniskās apkopes uzņēmuma, kā arī noslēgtā darba līguma noteikumiem. Aviokompānijā “airBaltic” atalgojums ir noteikts sākot no 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt vidējai profesionālajai tehniskajai izglītībai, jābūt derīgiem EN4179 NDT II līmeņa sertifikātiem uz virpuļstrāvu (ET) vai ultraskaņu (UT),  jābūt praktiskām zināšanām par NDT aprīkojumu un pieredzei darbā ar vismaz vienu no NDT metodēm. Nepieciešamas 800 stundas dokumentēta ultraskaņas pieredze un 80 stundas formālā apmācībā atbilstoši Eiropas standarta EN 4179 prasībām VAI 800 stundas, kas dokumentētas ar Eddy Current pieredzi, un 80 stundas formālā apmācībā atbilstoši Eiropas standarta EN 4179 prasībām. Jābūt precizitātei un augstai atbildības sajūtai, teicamām prasmēm darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Paint), jāspēj strādāt individuāli un komandā stresa situācijās, jāspēj strādāt maiņās, jābūt ļoti labām angļu valodas prasmēm un jābūt gatavam strādāt pēc operacionālas nepieciešamības.

Publicēts 2021. gada 10. martā