Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis pārbauda un uztur dzelzceļa elektroapgādes, sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas, tostarp nodrošina signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu, piemēram, luksoforu, pārmiju un pārbrauktuvju sistēmu, precīzu un nepārtrauktu darbību.

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis darbā:

  • veic signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtu tehnisko apkopi;
  • nodrošina dzelzceļa automātikas (centralizācijas, pārmiju, pārbrauktuvju u.c.) sistēmu darbību;
  • veic sakaru (pārraides, apziņošanas u.c.) sistēmu apkalpošanu;
  • nodrošina diagnostikas un kontroles sistēmu ierīču darbību;
  • veic elektroierīču apkopi un remontu;
  • veic elektroapgādes apakšstacijas apkalpošanu un remontēšanu;
  • ievēro noteikumus par darba drošību, elektrodrošību un apkārtējās vides aizsardzību.

Darba aprīkojums:

dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis darbā izmanto dažādu tehnisko dokumentāciju un speciālas mērierīces, kā arī izmanto biroja tehniku (datoru, telefonu). Darbs tiek veikts speciālā darba apģērbā ar gaismu atstarojošiem elementiem.

Darba apstākļi:

dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa darbs pārsvarā norit ārpus telpām, apsekojot dzelzceļa elektroapgādes, sakaru un vilcienu kustību regulējošās sistēmas. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika.

Darba iespējas:

dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis var strādāt dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un remonta uzņēmumos, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumos, kur nepieciešama kabeļu tīklu izbūve, montāža un apakalpošana.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāspēj strādāt gan individuāli, gan komandā, jāprot plānot un organizēt savu darbu, jāpārzina latviešu un vismaz viena svešvaloda.

 

Publicēts 2021. gada 28. jūnijā