Ēdināšanas uzņēmuma vadītājs organizē un vada ēdināšanas uzņēmuma darbu - personāla darbu, ēdienu gatavošanas un klientu apkalpošanas procesu, pārzina un ievieš likumdošanas pamatprasības pārtikas nekaitīguma jautājumos, realizē uzņēmuma mārketinga stratēģiju, plāno uzņēmuma budžetu.

Ēdināšanas uzņēmuma vadītājs darbā:
 • organizē darba procesu uzņēmumā saskaņā ar tā īpašnieka izvirzītajām prasībām un mērķiem;
 • plāno uzņēmuma attīstību un veic tirgus izpēti, analizē piedāvājumu un pieprasījumu;
 • saskaņo ar šefpavāru ēdienkarti, pārrunā jaunās receptes un to kalkulāciju;
 • sagatavo banketu piedāvājumus, saskaņojot banketa ēdienkarti gan ar šefpavāru, gan pasūtītāju;
 • vienojas ar preču piegādātājiem par cenām, sortimentu, preču kvalitāti, piegādes laiku, samaksas noteikumiem, slēdz ar viņiem sadarbības līgumus, kā arī seko, lai piegādātajām precēm būtu nepieciešamie dokumenti (ražotāja sertifikāts, laboratoriskie izmeklējumi u.c.);
 • izstrādā un realizē uzņēmuma mārketinga stratēģiju, piesaista sadarbības partnerus;
 • kārto uzņēmuma dokumentāciju;
 • plāno uzņēmuma budžetu, seko līdzi naudas apgrozījumam, ieņēmumiem un izdevumiem;
 • vada uzņēmuma personālu: veic darbinieku atlasi, nodrošina profesionālo pilnveidi, pārrauga darbu, novērtē un motivē viņus;
 • slēdz darba un sadarbības līgumus;
 • nodrošina sanitāro un veselības normu ievērošanu;
 • atbild uz klientu ierosinājumiem vai iebildumiem.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, kopētāju, faksa aparātu, tālruni; izmanto specializētas datorprogrammas (piemēram, grāmatvedības, lietvedības, noliktavas preču uzskaites), lieto arī grāmatvedības dokumentāciju: preču pavadzīmju uzskaites žurnālu u.c.

Darba apstākļi:

strādā gan biroja tipa telpās, gan ar ēdināšanas praktisko darbu izpildi saistītās uzņēmuma telpās (piemēram, virtuvē, zālē, saimniecības telpās), gan vietās, kur norit banketi – tostarp ārā; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, organizējot banketus, darbs var būt arī vakaros vai brīvdienās; jākomunicē gan ar darbiniekiem, gan klientiem; iespējama konfliktsituāciju risināšana.

Darba iespējas:

var strādāt ātrās ēdināšanas uzņēmumos, bistro, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, konditorejās, restorānos, vai arī kļūt par uzņēmēju un veidot pats savu ēdināšanas uzņēmumu.