Biologs pēta visas dzīvības formas - cilvēku, dzīvniekus un augus, to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos (vairošanās) procesus. Biologs nodarbojas arī ar zinātniski pētniecisko darbu, attīsta dažādas teorijas ar bioloģiju saistītās apakšnozarēs, piemēram, mikrobioloģijā (zinātne par mikroorganismiem), citoloģijā (zinātne par šūnām), ģenētikā (zinātne par iedzimtību un mainību), zooloģijā (zinātne par dzīvniekiem), ornitoloģijā (zinātne par putniem), botānikā (zinātne par augiem), ekoloģijā (zinātne par organismu un vides attiecībām). Biologa darba ikdiena atkarīga no apakšnozares un iestādes / uzņēmuma, kurā biologs strādā.

Biologs darbā Ornitoloģijas biedrībā:
  • plāno un koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrības skolu programmu “Putni un mēs”;
  • informē skolas par iespēju iesaistīties programmā un īstenot dažādas aktivitātes;
  • nodrošina saziņu starp biedrību un ieinteresētajām skolām;
  • veido un sagatavo informatīvi izglītojošus materiālus, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par putnu un dabas aizsardzības tematiku;
  • sagatavo projekta pieteikumus, īsteno tos un pēc tam atskaitās finansētājiem;
  • organizē un vada ar putnu un dabas aizsardzības tematiku saistītus pasākumus un lekcijas bērniem;
  • organizē un vada dabas izglītības nodarbības, mācību stundas un nometnes.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto biroja tehniku, datortehniku, dažādus saziņas līdzekļus. Vadot nometnes un nodarbības, jāņem vērā laika apstākļi un jāizvēlas atbilstošs apģērbs. Bieži vien sanāk doties darba braucienos ar automobili.

Darba apstākļi:

strādā mainīgu stundu darba dienu. Darbu veic lielākoties birojā, kā arī dabā – nometņu un nodarbību laikā.

 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.Tās uzdevums ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu, veic putnu dzīves izpēti un aizsardzību. Vairāk uzzināt www.lob.lv.