Metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā remontē gaisa kuģa konstrukcijas metāla elementus saskaņā ar ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes dokumentāciju un instrukcijām.

Metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā darbā:

  • izvērtē gaisa kuģa konstrukcijas metāla elementu bojājumu apjomu un detalizēti apraksta un reģistrē to atskaites dokumentācijā;
  • izvēlās gaisa kuģa ražotāja apstiprinātas remonta procedūras un sastāda remonta plānu;
  • sagatavo gaisa kuģa konstrukcijas metāla elementus remontam, kas ietver bojātu virsmu izgriešanu, liekšanu, urbšanu, slīpēšanu, u. tml.;
  • izpilda remontu, kas iever alumīnija lokšņu ciršanu un griešanu, locīšanu, urbšanu, kniedēšanu, slīpēšanu, izmantojot lokšņu metāla apstrādes instrumentus (giljotīnas šķēres, valcējamās, locīšanas, slīpēšanas un urbšanas iekārtas, rokas instrumentus u. tml.);
  • veicot darba pienākumus, izpilda noteikumus par darba drošību un apkārtējās vides aizsardzību;
  • nepieciešamības gadījumā lieto ugunsdzēsības līdzekļus.

Darba aprīkojums:

metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā darbu veic uniformā. Veicot remontdarbus, darbs tiek veikts aizsargbrillēs, skaņu slāpējošās austiņās un ar respiratoru. Darba veikšana notiek ar amata specifiskiem darba instrumentiem, piemēram, pneimatiskiem un mehāniskiem griešanas, slīpēšanas instrumentiem. Tāpat tiek izmantotas gaisa kuģu ražotāja speciālas remonta rokasgrāmatas vai datorprogrammas.

Darba apstākļi:

metālapstrādes speciālista (skārdnieka) aviācijā darbs tiek veikts angārā uz gaisa kuģa un darbnīcās. Darbs saistīts ar paaugstinātu trokšņu un putekļu vidi. Darba laiks tiek noteikts pēc maiņu grafika, ieskaitot arī darbu nakts laikā.

Darba iespējas:

metālapstrādes speciālists (skārdnieks) aviācijā var strādāt aviācijas tehnisko apkopju uzņēmumos vai pašās aviokompānijās. Izvēloties strādāt aviokompānijā “airBaltic” darbiniekam tiek izstrādāta karjeras un atalgojuma izaugsmes sistēma.

Iespējamais atalgojums:

metālapstrādes speciālista (skārdnieka) aviācijā atalgojums atkarīgs no uzņēmuma vai aviokompānijas, kā arī noslēgtā darba līguma noteikumiem. Aviokompānijā “airBaltic” atalgojums ir noteikts sākot no 1800 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi paveiktu darbu:

jāprot lietot darbam nepieciešamos metāla lokšņu apstrādes instrumentus (giljotīnas šķēres, valcējamās, locīšanas, slīpēšanas un urbšanas iekārtas, rokas instrumentus un tml.), jābūt profesionālai izglītībai metālapstrādes jomā, jāprot lasīt tehniskos rasējumus, jābūt vēlmei mācīties, jāspēj strādāt maiņās (ieskaitot naktis) un jābūt labām angļu valodas zināšanām.

Publicēts 2021. gada 17. februārī