Apsardzes (objekta) darbinieks apsargā un novēro dažādus objektus (veikalus, birojus, finanšu uzņēmumus, ražošanas ēkas, noliktavas u.tml.), lai nodrošinātu drošību objektos.

Apsardzes (objekta) darbinieks darbā:
  • apsargā un novēro dažādus objektus (veikalus, birojus, finanšu uzņēmumus, ražošanas ēkas, noliktavas u.tml.), lai nodrošinātu drošību tajos;
  • nodrošina objekta darbību - atver, aizslēdz objektu, kontrolē un nodrošina caurlaižu režīmu;
  • veic apsargājamā objekta videonovērošanu un apseko (patrulē) tā teritoriju;
  • aiztur pārkāpējus, kuri mēģinājuši nelikumīgi iekļūt apsargājamajā objektā vai veikt prettiesiskas darbības objektā un tā teritorijā;
  • regulāri informē objekta īpašnieku vai atbildīgo personu par objektā konstatētajiem un novērtajiem drošības pārkāpumiem, nepilnībām.
Darba aprīkojums:

izmanto video novērošanas iekārtas, lieto datoru un biroja tehniku; sakariem izmanto telefonu un rāciju; aizturot likumpārkāpējus, izmanto asaru gāzi, steku, rokudzelžus, šaujamieročus; valkā formas tērpu un nepieciešamības gadījumā arī bruņuvesti, ir nodrošināts ar individuālās aizsardzības līdzekļiem.

Darba apstākļi:

strādā apsargājamā objekta teritorijā gan iekštelpās, gan ārā; darba laiks atkarīgs no apsargājamā objekta darba laika, var strādāt maiņu darbu; darbā iespējamas dzīvībai bīstamas situācijas.

Darba iespējas:

var strādāt apsardzes firmās, kas nodrošina apsardzi saviem klientiem, lielu uzņēmumu drošības nodaļās, vai kļūt par individuālo komersantu un sniegt apsardzes pakalpojumus iestādēm un uzņēmumiem.