Elektrotīklu dispečers uzrauga elektrotīklu darbību, vada bojājumu elektrotīklos lokalizāciju un novēršanu.

Elektrotīklu dispečers darbā:
  • nodrošina elektrotīklu operatīvo vadību un uztur ekonomisku elektrolīniju darba režīmu;
  • organizē pārslēgumu veikšanu un vadību elektrotīklos;
  • vada operatīvo brigāžu darbu;
  • vada bojājumu elektrotīklos lokalizāciju un novēršanu;
  • komunicē ar klientiem, darbuzņēmējiem un personālu.
Darba aprīkojums:

Darbā strādā ar dažādām speciālām IT sistēmām un datorprogrammām, pārzina īpašu elektrolīniju maketu (karti).

Darba apstākļi:

Strādā  biroja telpās. 12 stundu maiņu darbs un trīs brīvas dienas. Darbā ievēro iekšējās kārtības noteikumus.

Darba iespējas:

Enerģētikas nozares uzņēmumos.