Nekustamā īpašuma speciālists nodarbojas ar starpniecību nekustamo īpašumu (zemes, ēku, dzīvokļu) pirkšanā un pārdošanā, kā arī ar dažādu īpašumu iznomāšanu un izīrēšanu. Nekustamā īpašuma speciālista darba ikdiena ir dinamiska, kas sevī neietver rutīnu.

Nekustamā īpašuma speciālists darbā:

 • veic klātienes un neklātienes sarunas;
 • klātienē tiekas ar īpašuma īpašniekiem un tā pircējiem/īrniekiem vai nomniekiem;
 • veic tirgus cenas aplēses nekustamajam īpašumam ;
 • palīdz nekustamā īpašuma īpašniekam sagatavot darījumam atbilstošu dokumentāciju;
 • nodarbojas ar nekustamā īpašuma tirgus analīzi;
 • palīdz klientam vai klienta vārdā nokārto visus nekustamā īpašuma pirkšanai/pārdošanai, īrei/izīrēšanai nepieciešamos dokumentus;
 • sastāda līgumus un nodrošina to parakstīšanu;
 • pārzina pirkuma darījumu finansēšanas iespējas;
 • orientējas nekustamo īpašumu regulējošajos normatīvajos aktos un likumos;
 • sadarbojas ar citiem nozares speciālistiem;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • strādā kā individuāli, tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 •  ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

nekustamā īpašuma speciālista darba aprīkojums ir dators, biroja tehnika (printeris, skeneris, kopētājs, telefons), normatīvo aktu krājumi, dažādas specifiskas datu bāzes (kadastrs.lv, zemesgramata.lv, Uzņēmumu Reģistrs u.tml.).

Darba apstākļi:

aptuveni pusi darba laika speciālists pavada biroja telpās, bet otru pusi darba laika speciālists pavada izbraucot uz pirkšanas/ pārdošanas/ izīrēšanas objektiem. Darba laiks ir noteikts 8 stundas dienā, taču bieži, darba specifikas dēļ, nākas strādāt pēc pamata darba dienas beigām vai arī brīvdienās, jo tad klientu aktivitāte ir lielāka.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga nekustamā īpašuma speciālistam ir atkarīga no padarītā darba apjoma, jo atalgojumu veido procentuālā daļa no katra darījuma apmēra. Atalgojuma apjomu nosaka arī tādi faktori kā nekustamā īpašuma segments, kurā strādā (rūpnieciskie/tirdzniecības objekti, dzīvojamās telpas u.c.), kā arī paša speciālista profesionalitātes līmenis.

Darba iespējas:

nekustamā īpašuma speciālists var strādāt valsts iestādēs, privātuzņēmumos vai kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai un motivācijai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt ļoti labām komunikācijas spējām, jābūt labām datorprasmēm, jāpiemīt analītiskai domāšanai, kā arī rīcības spējai ārkārtas situācijās, jāpārzin ar nekustamo īpašumu jomu saistītā likumdošana, ļoti labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 2. oktobrī