Banka ir kredītiestāde, kas piesaista privātpersonu, uzņēmumu un valsts iestāžu brīvos naudas līdzekļus un sniedz finanšu pakalpojumus. Tā pieņem noguldījumus un izsniedz kredītus, veic norēķinus, pārskaitījumus un valūtas maiņu. Pastāv divpakāpju banku sistēma, kas sastāv no pirmā līmeņa bankas - centrālās jeb emisijas bankas - un otrā līmeņa bankām un kredītiestādēm (komercbankām, krājbankām, investīciju bankām, hipotēku bankām, krājaizdevumu sabiedrībām, apdrošināšanas kompānijām, pensiju fondiem, lombardiem u.tml.)

Valsts centrālā banka:

  • emitē jeb izlaiž apgrozībā skaidro naudu;
  • īsteno monetāro politiku (pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt līdzsvaru naudas tirgū);
  • pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves;
  • nodrošina starpbanku norēķinu sistēmu darbību;
  • nosaka komercbanku naudas bāzi - apgrozībā laisto naudu un obligātas naudas rezerves;
  • apkopo finanšu statistiku.

Otrā līmeņa bankas:

  • veic pasīvās operācijas (piesaista naudas līdzekļus, lai tos izmantotu aktīvo operāciju veikšanai) ar banku pasīviem (piesaistītie līdzekļi un bankas kapitāls);
  • veic aktīvās operācijas (izsniedz kredītus, iegulda vērtspapīrus, spekulē ar valūtu) ar banku aktīviem (kredīti, valsts vērtspapīri, sertifikāti, vekseļi, akcijas un tamlīdzīgi).
Atjaunots 2022. gada 25. janvārī